Tuotekonfiguraatiot

Tuotekonfiguraatiot

Kuluttajien vaatiessa yhä enemmän vaihtoehtoja on myös tuotevalmistajien mietittävä uusia tapoja tehdä muuttuvia tuotteita. Erilaiset tuotekonfiguraattorit ovat usein palvelemassa tätä tarkoitusta. Myös yleinen kaupankäynti on muuttumassa yhä enemmän sähköiseksi, jolloin asiakas haluaa valita juuri hänenlaisensa tuotteen suoraan Internetin kautta ja mahdollisesti myös ostaa sähköisesti.

Digitaalinen prototyyppi suunnitteluautomatisoinnissa

Mittaohjautuvaa CAD-mallia on luontevaa hyödyntää tuotekonfiguraation pohjana. Mittamuutosten seuraukset nähdään automaattisesti CAD-mallissa ja niihin liittyvissä piirustuksissa. Nykytrendinä oleva asiakasräätälöinnin tarve pakottaa suomalaisen valmistavan teollisuuden tehostamaan tuotetarjontaansa yhä erilaisempiin tarpeisiin. Hyvin usein myös asiakas itse haluaa tehdä konfiguraationsa esimerkiksi Internetin kautta ja pyytää tarjousta suoraan toimittajalta.

MekSystems: konsultoiva ratkaisutoimittaja

Tuoteratkaisumme pohjautuvat sekä Autodesk Inventorin iLogic-moduliin että järeämpään Autodesk Inventor ETO-järjestelmään, joka mahdollistaa mm. Internetin yli käytettävät suunnittelukonfiguraattorit. Toimimme myös yhteistyössä Wapice Oy:n kanssa, jolloin voimme laajentaa tarjontaamme myyntikonfiguraattoreihin hyödyntäen teknisen suunnittelun konfiguraatioiden sääntöjä, 3D-malleja ja piirustuksia.

Esimerkkejä Inventor ETO -konfiguraatioista: http://etosamples.autodesk.com/

Olemme auttaneet asiakkaitamme ei pelkästään konfiguraatioiden teknisessä toteuttamisessa vaan myös konfiguraation määrittämisen laajemmassa prosessissa mm:

  • Mitä dataa tarvitaan asiakkaalle?
  • Mistä projektin ROI-mitataan?
  • Kyselyt asiakasrajapintaan
  • Kenelle konfiguraatio on tarkoitettu?
  • Mitä business-etuja tavoitellaan?
  • Miten hyvin konfiguraattori kannattaa integroida yrityksen muihin tietolähteisiin?
  • Mitä dataa tarvitaan ostoon/tuotantoon?

Eri konfiguraatiotapoja

Excel-pohjaiset konfiguraattorit

Excel on monessa yrityksessä se ensimmäinen työkalu, jonne konfiguraattori on rakennettu. Hyvin usein sitä käytetään kevyeen vaihtoehtovalintaan ja kokonaisuuden hinnoitteluun. Excel-konfiguraattori nopeuttaa myyntihenkilöiden tarjousten tekoaikaa ja lopputuloksena saadaan asiakkaalle jopa valmis tarjousdokumentti. Excel- konfiguraattori on usein irrallaan yrityksen muista tietolähteistä, CRM- ja ERP-järjestelmistä, ja konfiguraation lopputulos, myytävä/ toimitettava tuoterakenne joudutaan syöttämään käsin järjestelmään. Excel-konfiguraattorin kehitys-ja ylläpitokustannukset ovat näennäisesti alhaiset, koska ne pääosin kehitetään yrityksen sisällä oman työn ohessa. Excel-konfiguraattoriin ei yleensä liitetän graafista tietoa eli piirustuksia ja työstögeometrioita.

ERP-pohjaiset konfiguraattorit

Useimmat toiminnanohjausjärjestelmät tarjoavat mahdollisuuden tuotekonfiguraatioihin. Nämä konfiguraattorit ovat tiiviisti kytkettynä yrityksen toimintaan ja tarjoavat linkityksen sekä asiakkuuden- että toimitushallintaan. Konfiguraatiot voivat olla hyvinkin monimutkaisia ja paljon vaihtoehtoja tarjoavia. Tällainen konfiguraattori on hyvin tehokas silloin, kun yrityksen toiminta nojaa vahvasti asiakkaille tarjottaviin konfiguraatio-pohjaisiin tuotteisiin ja asiakkaalle ei tarvitse generoida piirustuksia tai 3D-malleja konfiguroitavasta kokonaisuudesta. ERP-konfiguraattorin aloitus ja ylläpitokustannukset voivat kasvaa korkeiksi, koska em. työt joudutaan teettämään usein ERP-toimittajalla.

Kuluttajan käyttämät (Internet)konfiguraattorit

Kuluttajan tekemät konfiguraatiot ovat selkeästi murrosvaiheessa. Aikaisemmin tuotetoimittajan sivuilta pystyi lataamaan erillisen asennettavan ohjelmiston, jolla konfiguraation pystyi tekemään. Heikkoina puolina olivat etenkin hinnoittelun päivittäminen, erilaiset käyttöjärjestelmät ja yleensäkin erillisten ohjelmistojen asennus käyttäjän työasemaan.

Kuluttajien tekemien konfiguraatioiden tekeminen on siirtynyt vime vuosina vahvasti Internetin yli käytettäväksi. Samoin konfiguraatioiden reaaliaikainen graafinen esitys on parantunut ja etenkin kuluttajapuolella konfiguraation tekijä pystyy hahmottamaan tuotteen niin selkeästi, että uskaltaa tehdä ostopäätöksen virtuaalimallin pohjalta. Esimerkkinä tästä ovat IKEAn konfiguraattorit mm. hyllyjärjestelmien suunnitteluun.

Loppukäyttäjän ohjaamat tekniset konfiguraattorit

Tekninissä konfiguraattoreissa on tapahtunut samanlainen muutos kuin kuluttajapuolella: konfiguraatioiden tekeminen on siirtynyt Internetiin. Toisin kuin kuluttajapuolella, käyttäjän asiantuntemus on parempi ja konfiguraatiota voidaan tehdä "luettelomaisten" vaihtoehtojen pohjalta eikä reaaliaikainen päivittyvä malli ole niin tärkeä. Usein suunnittelija tarvitsee konfiguraatiosta 2D-piirustusten (päämittakuvat) lisäksi 3D-mallin, jonka sijoittaa osaksi omaa suunnitelmaansa, esimerkkinä esim. kulmavaihteen valinta toimittajan konfiguraattorin kautta ja lopputuotemallin sijoittaminen osaksi omaa tuotetta. Näissäkin konfiguraattoreissa on reaaliaikainen päivitettävyys nostanut päätään viime vuosina, tosin pienemmissä tuotteissa.

Suunnittelijan ohjaamat tekniset konfiguraattorit

Suunnittelijan ohjaamat tekniset konfiguraattorit käyttävät usein pohjanaan yrityksen CAD-järjestelmää, joka generoi tarvittavat mallit, piirustukset ja valmistusgeometriat sääntöjen pohjalta. Konfiguraatioiden pohjana voidaan käyttää joko. ns. master-mallia, joka sisältää kaikki mahdolliset vaihtoehdot, jota sitten karsitaan valittujen sääntöjen pohjalta. Toinen mahdollisuus on rakentaa konfiguraatio tyhjästä, jolloin kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja ei ole tarvinnut rakentaa etukäteen valmiiksi.

Tällaisissä konfiguraattoreissa on yleensä kaksi lähestysmistapaa: ensimmäinen on ns. black-box- ajattelu, jossa annetaan konfiguraation lähtotiedot ja käynnistetään konfiguraation generointi tietojen pohjalta. Lopputuloksena saadaan malli ja piirustukset. Jälkikäteenmuokattavuus on usein tämän tavan heikkoja puolia ts. konfiguraatio aloitetaan aina alusta uudelleen. Toinen tapa on reaaliaikainen yhteys CAD-järjestelmän ja konfiguraattorin välillä, jolloin tehdyt valinnat näkyvät hetu suunnittelijalle ja myös muokattavuus on paljon parempi.

Suunnittelurutiinien automatisointi

Suunnittelurutiinien automatisoinnissa tarkoitetaan tässä tapauksessa CAD-suunnittelun rutiinien vähentämistä asiakasohjautuvien tuotteiden suunnittelussa. Esimerkiksi "linjamaisen" tuotteen leveys voi olla sama tuotteen kaikissa moduleissa. Tätä leveyttä voidaan muuttaa CAD-malleihin liitetyillä säännöillä nopeasti ts. muutos, mikä aikaisemmin tehtiin "käsin", voidaan automatisoida. Tämä antaa suunnittelijalle enemmän aikaa keskittyä varsinaiseen suunnitteluun aikaisemman "stretchailun" sijaan. Kun rutiinit hoitavat säännöt on ajettu tuotteelle, voidaan jatkaa suunnittelua normaalisti konfiguraation kärsimättä. Väitämme, että jokaisessa toimitettavassa tuotteessa on osa-alueita, joita voidaan ohjata säännöillä.

Date

16.08.2016

Tags

Tuotesuunnittelu, CAD, Konfiguraattorit

Pyydä yhteydenottoa oheisella kaavakkeella.

Laitathan nimesi
Laitathan puhelinnumerosi
Laitathan sähköpostiosoitteesi Sähköpostiosoite ei ole oikean muotoinen
Lisääthän viestisi