Digitaalinen tuotesuunnittelu

Perinteisessä tuotekehityksessä konseptisuunnittelussa saadaan usein lopputulokseksi hienoja kuvia, joita ei voida hyödyntää teknisessä suunnittelussa. Aidon digitaalisen mallin hyväksikäyttäminen jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa ehkäisee myöhäisen vaiheen kalliita muutoksia. Digitaalisella mallilla voidaan myös minimoida fyysisten prototyyppien tarve.

Haluatko nopeuttaa tuotteen markkinoille pääsyaikaa? Nykyajan globaalikilpailu kutistaa tuotteen kehitysaikaa entisestään ja toimitusajasta on usein tullut kriittinen tekijä toimittajaa valittaessa. Tämä johtaa siihen, että mahdollisimman moni päätös haluttaisiin tehdä digitaalisessa maailmassa ilman fyysisiä prototyyppejä. Digitaalinen tuotesuunnittelu mahdollistaa digitaalisen mallin hyödyntämisen aina konseptisuunnittelusta tuotteen valmistusprosessiin asti. Olemme toteuttaneet konseptillamme monia erilaisia ratkaisuja asiakkaillemme. Ota yhteyttä sivun alaosan kontaktilomakkeella, niin voimme keskustella kuinka tehostaa tuoteprosessejanne.

Perinteinen prosessi verrattuna digital prototyping-prosessiin

Perinteisessä tuotekehityksessä konseptisuunnittelussa saadaan usein lopputulokseksi hienoja kuvia, joita ei voida hyödyntää teknisessä suunnittelussa. Suoritettaessa testaus ja validointi "epäyhteensopivilla" työkaluilla myöhäisten muutosten havaitseminen ja siirtäminen takaisin suuunnitteluun on työlästä. Tuotteen ja tuotteen valmistuksen vaatimat fyysiset prototyypit nostavat kustannuksia huomattavasti. Yhteenvetona: tuottavuus laskee "uudelleen suunnittelun" takia jokaisella etapilla aiheuttaen huomattavaa kustannusten kasvamista.

Digital Prototyping mahdollistaa digitaalisen mallin hyödyntämisen aina konseptisuunnittelusta tuotteen valmistusprosessiin asti.

Digital Prototypingin pohjana on sama ja yhteinen digitaalinen malli alusta loppuun saakka. Tällöin vältetään työläs tiedostomuunnostyö eri vaiheiden välillä. Samaa digitaalista mallia hyodynnettäessä tehdyt muutokset generoituvat automaattisesti niin simuloinnin, valmistuksen kuin myynnin ja markkinoinnin hyödynnettäväksi. Digitaalisen mallin hyväksikäyttäminen simuloinneissa jo varhaisessa vaiheessa ehkäisee myöhäisen vaiheen kalliita muutoksia. Digitaalisella mallilla voidaan myös minimoida fyysisten prototyyppien tarve.

Konseptisuunnittelu

Konseptisuunnittelu voidaan toteuttaa digitaalisesti hyödyntäen olemassa olevia 3D-malleja. Konseptisuunnittelun geometrioita voidaan hyödyntää teknisessä suunnittelussa ja "muotomallissa" tehdyt muutokset päivittyvät tekniseen malliin.

Tekninen suunnittelu

Tekninen suuunnittelu sujuu nopeasti työryhmässä hyödyntäen konseptimallin ominaisuuksia. Tehokkaat komponenttigeneraattorit ja alakohtaiset työkalut esim. levyrakennesuunnitteluun muuttavat mallinnuksen tehokkaaksi suunnitteluksi.

Simulointi

Koska suunnittelutyökaluissa on mukana myös lujuuslaskenta ja dynaamiset analyysit, voidaan suunnitelmaa simuloida hyvin varhaisessa vaiheessa ja näin tuote pysyy hetiu alusta alkaen halutuissa reunaehdoissa.

Tekninen dokumentointi

 

Työ- ja kokoonpanopiirustusten ja teknisen dokumentaation luonti voidaan myös aloittaa varhaisessa vaiheessa, koska tehdyt muutokset päivittyvät automaattisesti dokumentaatioon. Myöskin nykyaikaiset virtuaaliset kokoonpano-ohjeet ovat päivittyviä 3D-CAD-mallin kanssa.

<h3 ">Visualisointi ja animaatiot

Samaa digitaalista mallia voidaan myös hyödyntää myynnissä ja markkinoinnissa, joka saa todentuntuista materiaalia ennen kuin tuote on todellinen.

Tiedonhallinta

Tiedonhallinta kuuluu osana toimivaan kokonaisuuteen. Voit hallita suunnitteluvaiheiden dokumentaatiota ja nimikkeitä Autodesk Vault-ratkaisulla ja tuotteen elinkaarta Autodesk PLM 360 -pilviratkaisulla. Molemmat ratkaisut linkittyvät hyvin myös yrityksen muihin tietokantoihin.

Contact us using form below.

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message