Lujuustarkastelu CAD-ohjelman sisällä vai erillisessä ohjelmistossa?

Usein kuulee keskusteltavan aiheesta tulisiko lujuustarkastelua tehdä CAD-ohjelman sisällä vai erillisessä ohjelmistossa ja molemmilla on oma kannattajakuntansa.

CAD-ohjelman sisällä tehtävällä lujuustarkastelulla on kuitenkin etunsa: tarkastelu voidaan aloittaa jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa, eri materiaali- ja konstruktiotarkasteluineen. Samoin lujuustarkastelussa annettavat reunaehdot eli kiinnitykset ja kuormitustapaukset tallentuvat CAD-mallin sisään, jolloin ne seuraavat mukana mallia kopioitaessa: tämä nopeuttaa eri vaihtoehtojen lujuuslaskentaa.

Autodesk Nastran In-CAD tarjoaa monipuoliset laskentaominaisuudet käytettäväksi suoraan Autodesk Inventorista ja Solidworksista.

Contact us using form below.

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message