Mitä, jos antaisit asiakkaasi suunnitella omat tuotekonfiguraationsa ja samalla tarjota helppokäyttöisen Internet-pohjaisen alustan tuotekonfiguraatioiden hallintaan? Alla olevasta videosta löydät esimerkkiprosessin kahden minuutin videona. Videon alta löydät eri vaiheet tekstimuotoisena. Kiinnostuksen herättyä, klikkaa Ota Yhteyttä -painiketta ja jatketaan keskustelua.

Järjestelmään kirjautuminen ja perustietojen syöttäminen

On käyttäjä sitten yrityksen sisäinen tai asiakkaan suunnittelija, kirjaudutaan ensin järjestelmään. Perustuen käyttäjäoikeuksiin, käyttäjä voi perustaa uuden tarjouksen tai position, johon lähdetään tuottamaan uusia, räätälöityjä tuotteita. Konfiguroitavien tuotteiden määrää ja parametreja voidaan rajoittaa käyttäjäoikeuspohjaisesti ja näin ollen jokainen käyttäjä saa juuri hänelle sopivat mallit käyttöönsä.

Konfiguraatioiden lisääminen tarjoukselle tai positiolle

Seuraavaksi lisätään tarjoukselle tai positiolle halutut tuotteet omine mittoineen ja tietoineen. ja samalla saadaan esim. Step-mallit ja tekninen piirustus tuotteen toiminnasta PDF-muotoisena. Jos käyttäjällä on oikeus hintoihin, näkee hän suoraan kokonaisuuden kustannukset.

Tuonti CAD-järjestelmään

Lopuksi kokonaisuuden mallit ladataan ja liitetään CAD-ohjelmistoon (tässä esimerkissä Autodesk Inventoriin) ja sijoitellaan ne omille paikoilleen. Jos huomataan, että kokonaisuus ei olekaan sopiva, voidaan halutut tuotteet käydä revisiomassa uusille mitoille ja korvata alkuperäinen malli uudella revisiolla.

Konfigurointijärjestelmään voidaan myös tallentaa käyttäjän luomaa informaatiota, tässä tapauksessa on lisätty piirustus kokonaisuudesta. Näin kokonaisuuteen liittyvä informaatio löytyy yhdestä paikasta.

Tätä järjestelmää voidaan hyödyntää niin yrityksen sisällä tapahtuvaan tarjous-/toimituskonfiguraatioihin, kuin myös asiakaslähtöisessä suunnittelussa.

Maailma muuttuu nopeasti. Meksystems on valmistavan teollisuuden tuotesuunnittelun kumppani, joka auttaa PK-yrityksiä pysymään muutoksessa mukana. Yritys on kehittänyt etäkonsultointi,
-koulutusta ja -ohjauspalveluja jo yli 10 vuotta. Yhteistyö sujuu siis jouheasti onpa yrityksesi missä päin maailmaa tahansa. Meksystems on osa tuotesuunnittelun ekosysteemiä, joka pystyy palvelumaan asiakkaan kaikkia tarpeita.