Tehokkaalla CAD-suunnitteluohjelmalla voi tehdä muutakin kuin malleja ja niistä kokoonpanoja ja piirustuksia tuotantoon. Seuraavassa on kuvattu muutama vaihtoehto simulointiin ja analysointiin. Ota yhteyttä ja keskustellaan yhdessä, miten simulointi ja analytiikka yhdistetään kiinteäksi osaksi suunnittelu- ja laadunvarmistusprosesseja.

Lujuuslaskenta

Materiaalikustannusten noustessa ja esimerkiksi liikkuvien massojen minimoinnissa lujuuslaskennalla voidaan optimoida tuotteen kokoa ja toimivuutta jo suunnittelun alkuvaiheessa, kunhan lujuuslaskentaohjelmisto on hyvin integroitu suunnittelutyökaluun. Etenkin lineaarisia lujuuslaskentoja pystyy toteuttamaan ”insinööriajatuksellinen” henkilö tarvitsematta tietää elementtilaskennan teorian detaljihienouksia. Kun lujuuslaskentaa tehdään suunnittelun yhteydessä, voidaan nopeasti selvittää niin eri materiaaleista tulevat erot kuin myös mallin muodonmuutoksien aiheuttamat muutokset tuotteen muodonmuutoksiin ja rasituksiin. Lue lisää linkistä, miten autoimme Etteplania lujuuslaskennan käyttöönotossa etäkoulutuksen avulla.

Dynaaminen kinematiikkasimulointi

Mekanismeja suunniteltaessa simulointi auttaa ei pelkästään mekanismin toiminnan varmistamisessa vaan myös kertomalla nopeuksia kiihtyvyyksiä ja voimia eri liitospintojen välillä. Voit myös määrittää kappaleiden välille aitoja 2D-/3D-kontakteja, jolloin voit luoda vaikkapa ilmasta putoavan kappaleen aiheuttaman reaktion osuessa paikallaan olevaan kappaleeseen. Simulointi ei vaadi ”täydellisisiä” 3D-malleja pohjakseen vaan analysointi voidaan aloittaa jo varhaisessa vaiheessa.

Toleranssianalyysit

Usein suunnittelija joutuu tekemään toleranssianalyysit taulukko-ohjelmassa varmistaakseen kokoonpanon toimivuuden ja valmistettavuuden. Kun toleranssianalyysin pystyy tekemään suoraan CAD-kokoonpanossa päästään irti erillisistä taulukoista ja nähdään vaikutukset saman tien myös graafisesti. Katso oheisesta videosta lyhyt esitys toleranssianalyysin toiminnasta.

CAD-mallin vertailu valmistettuun komponenttiin

3D-CAD-mallia voidaan hyödyntää myös valmistuksen jälkeen: 3D-skannataan valmistettu kappale ja verrataan sitä soveltuvalla ohjelmistolla alkuperäiseen suunnitelmaan. Näin saadaan helposti selville valmistetun kappaleen eroavaisuus suunniteltuun. Edellinen ominaisuus on hyödyllinen etenkin laaduntarkkailussa: esimerkiksi työkalun kulumista voidaan tarkkailla aina aika-ajoin.

Maailma muuttuu nopeasti. Meksystems on valmistavan teollisuuden tuotesuunnittelun kumppani, joka auttaa PK-yrityksiä pysymään muutoksessa mukana. Yritys on kehittänyt etäkonsultointi,
-koulutusta ja -ohjauspalveluja jo yli 10 vuotta. Yhteistyö sujuu siis jouheasti onpa yrityksesi missä päin maailmaa tahansa. Meksystems on osa tuotesuunnittelun ekosysteemiä, joka pystyy palvelumaan asiakkaan kaikkia tarpeita.