Toteuttamissamme asiakasprojekteissa olemme havainneet muutaman toistuvan kohdan, joihin paneutuminen on nopeuttanut tuotesuunnittelua merkittävästi.

Tutustu vinkkeihin ja pyydä yhteydenottoa kaavakkeella tai vaikkapa Whatsappilla.

Suunnittele tuotteen ehdoilla

Nykyaikaisen suunnitteluohjelmiston käskyt ovat kyllä nopeasti omaksuttavissa esimerkiksi YouTuben opetusvideoiden avulla. Kuitenkin tehokas tuotesuunnittelu vaatii paljon enemmän kuin pelkkää käskyjen toistamista. Kun suunnittelu tapahtuu tiukasti tuotteen vaatimusten ja tarpeiden mukaan, pystytään vaikuttamaan merkittävästi suunnitelman jatkokäytön tehokkuuteen sekä valmistusprosessin sujuvuuteen. Tässä yhteydessä on erityisen tärkeää huomioida Top-down-suunnittelun vaikutus, jossa kokonaisuuden yleisparametrit älykkäästi linkittyvät eri komponentteihin, mikä edistää suunnitelman joustavaa muokattavuutta ja nopeuttaa sen hienosäätöä.

Asiakaskuntamme kattaa laajasti eri toimialoja, aina huonekaluteollisuudesta raskaaseen teollisuuteen. Vaikka heillä on yhteisiä perussuunnittelutyökaluja, niiden käyttötavat vaihtelevat merkittävästi riippuen erilaisista tarkoituksesta ja tarpeista.

Anna 3D-mallille lisäarvoa: Standardoi ominaisuuksien lisääminen

3D-CAD-malli kätkee sisäänsä paljon enemmän kuin pelkän visuaalisen esityksen komponentista ja 3D-kokoonpanosta. Se tarjoaa arvokasta tietoa, joka ulottuu huomattavasti pidemmälle kuin vain valmistuspiirustus ja osaluettelo. Kun rikastat malleja ominaisuustiedoilla, kuten määrittelemällä, onko kyseessä valmistettava komponentti vai hankittava osto-osa, tai onko komponentti muuttumaton vakio-osa vai tuleeko se kopioida tulevaisuudessa muutosten yhteydessä, tuot malliin olennaista perustietoa.

Tällainen tieto on äärimmäisen tärkeää ja sen tulisi olla läsnä jokaisessa mallissa. Mikäli tietoa tarvitaan runsaasti, suosittelemme hyödyntämään esimerkiksi räätälöityä ”Manage Properties” -sovellusta. Ohjelman käyttöliittymä ohjaa suunnittelijaa tekemään oikeita valintoja dynaamisesti päivittyvien syöttökenttien avulla. Tämä puolestaan vähentää puutteellisen ja virheellisen tiedon riskiä, varmistaen suunnittelun laadun ja tarkkuuden.

Tämä tehokas lähestymistapa mahdollistaa eri tarpeiden mukaisten luetteloiden vaivattoman luomisen, oli kyse sitten hankinnasta tai valmistuksesta. Kun tieto on integroitu tiedonhallintajärjestelmään, se tarjoaa laajat mahdollisuudet monipuolisiin haku- ja suodatuskriteereihin. Tämä takaa, että tarvittava tieto on aina saatavilla ja helposti löydettävissä, lisäten suunnittelun tehokkuutta ja tarkkuutta.

Minimoi uudelleen suunnittelu, hyödynnä tehokasta tiedonhallintajärjestelmää

Tietokantapohjaisen tiedonhallintajärjestelmän käyttö avaa suunnittelijalle selkeän näkymän osien ja kokoonpanojen välisiin riippuvuuksiin. Tämä mahdollistaa helposti sen, että suunnittelija voi varmistua siitä, miten muutoksen kohteena oleva osa vaikuttaa muihin osiin ja kokoonpanoihin. Näin suunnittelija voi päätellä, voiko muutoksen tehdä turvallisesti vai onko tarpeen luoda uusi versio. Lisäksi automatisoidut tiedostojen ja nimikkeiden revisiot vähentävät manuaalista tarkistustyötä muutosten yhteydessä.

 

Tiedonhallintajärjestelmän tehokkailla hakutoiminnoilla on merkittävä vaikutus suunnittelun nopeuteen ja tarkkuuteen. Aikaisemmat suunnitelmat löytyvät nopeasti, kun vertaillaan tätä tiedonhallintaa tavallisiin käyttöjärjestelmän kansiorakenteisiin ja tiedostonimiin. Tämä parantaa huomattavasti suunnittelijoiden tuottavuutta ja auttaa välttämään virheitä sekä säästämään arvokasta aikaa.

 ”Maailma muuttuu nopeasti. Meksystems on valmistavan teollisuuden tuotesuunnittelun kumppani, joka auttaa PK-yrityksiä pysymään muutoksessa mukana. Yritys on kehittänyt etäkonsultointi,
-koulutusta ja -ohjauspalveluja jo yli 10 vuotta. Yhteistyö sujuu siis jouheasti onpa yrityksesi missä päin maailmaa tahansa. Meksystems on osa tuotesuunnittelun ekosysteemiä, joka pystyy palvelumaan asiakkaan kaikkia tarpeita.