Valtaosa MekSystemsin asiakkaista käyttää suunnittelunsa pohjana Autodesk Vault -tiedonhallintajärjestelmää. Miksi yritykset ovat siirtyneet ko. järjestelmän käyttöön, onhan Windows- tiedostonhallinta maailman käytetyin (ja huonoin) tiedonhallintajärjestelmä. Ohessa muutamia esimerkkejä.

Tiedostojen väliset riippuvuudet eli relaatiot

Etenkin 3D-suunnittelussa suunniteltava tuote koostuu lukemattomista tiedostoista, jotka sisältävät geometrian ja oheistiedon malleista. Windows-tiedostonhallintaa käytettäessä ei nähdä tiedostosta muuta, kuin missä kansiossa se on ja mikä on sen tiedostonimi. Yritettäessä hallita kokonaisuutta saamme usein suuren määrän kansioita ja mitä kummallisempia tiedostonimiä, joilla yritetään selvittää käyttäjälle mitä tiedosto käsittelee ja mihin kokonaisuuteen se kuuluu. Edelleen valittaessa osamalli ei kuitenkaan tiedetä, missä kaikkialla sitä on käytetty. Kun lisäät kokoonpanon Autodesk Vaultiin, puretaan sen rakenne SQL-tietokantaan ja saat selkeän graafisen esityksen, mitä tiedostoja kokonaisuus käyttää ja missä kaikkialla tiettyä tiedostoa on käytetty.

Tiedostojen identitetti ja ryhmittely

Koska tiedostojen oheistiedot eli metadata ajetaan myös osaksi Vault-tietokantaa, saadaan käyttäjälle monia eri tapoja etsiä ja ryhmitellä tiedostoja. Näin ollen tiedoston nimi ja kansiopaikka eivät enää olekaan ainoita tapoja löytää oikea tiedosto. Samoin tiedostonimi voi olla vain uniikki tunnus, eikä siitä enää tarvitse käydä selville, millainen tiedosto on: tiedosto voidaan löytää monella eri tavalla riippuen siitä mitä oheistietoa siihen on liitetty. Vaultiin siirtyessä lisätään tiedostoihin uusia kenttiä ryhmittelyä varten, kun aikaisemmin on ollut vain tärkeää, että otsikkotaulun ja osaluettelon tiedot ovat oikein. Ryhmittelytiedon lisääminen auttaa suunnitelmien uudelleen käytössä.

Kopioi järkevästi

Windows -tiedonhallintaa käytettäessä kopioidaan tuote usein kansiosta toiseen, jolloin tiedostonimet jäävät samoiksi. Tämä aiheuttaa jälkikäteen hankaluuksia, kun samalla “koodilla” löytyy useampia tiedostoja. Autodesk Vaultilla pystyt kopioimaan järkevästi kokonaisuuden uusille tunnuksille (tiedostonimille) järkevästi. Jos mallit on ryhmitelty järkevästi, löydetään projektissa muuttuvat alikokonaisuudet nopeasti ja uudelleen käytettävät jätetään luonnollisesti kopioimatta: ne käytetään uudelleen. Myöskin liittyvät piirustukset kopioituvat samalla automaattisesti.

Tiedoston elinkaari ja revisiointi

Revisioinninhallinta on yksi pääsyistä, miksi Vaultin käyttöön siirrytään. Valmíit tiedostot voidaan muuttaa julkaistuun tilaan, jolloin ne menevät lukkoon, eikä muokkaus CAD-järjestelmässä enää onnistu. Jos muutos halutaan tehdä, muutetaan tiedosto uudelleen työn alle, jolloin revisiomerkintä muuttuu automaattisesti. Tiedoston nimi pysyy kokoajan samana: tämä helpottaa viimeisimpien revisioiden käyttöä suunnittelussa. Vault pitää kirjaa, mitä revisiota tiedostosta on käytetty missäkin kokoonpanossa.

PDM eli tuotteen tiedonhallinta

PDM eli tuotteen tiedonhallinta sekoitetaan usein aikaisemmin käytyyn dokumenttienhallintaan. Miten PDM eroaa dokumenteista? Kun dokumenttien tiedonhallinnassa keskitytään tiedostojen elinkaareen ja eri mallien välisiin relaatioihin, PDM-järjestelmässä rakennetaan tuote, johon liittyy erilaisia kokonaisuuksia ja osia. Näiden yhteydessä puhutaan usein nimikkeistä. Vaultissa nimike on “kortti”, joka sisältää tietoa kyseisestä nimikkeestä, näyttää siihen liittyvät tiedostot ja jos kyseessä on kokoonpano, näyttää myös miten se rakentuu. Tottakai, CAD-mallin rakennetta käytetään suoraan nimikkeiden luonnissa, mutta PDM antaa myös mahdollisuuden poiketa CAD-rakenteesta. Voidaan luoda esim. “Toimitettava kokonaisuus” -nimike, jonka alle kerätään manuaalisesti eri CAD-rakenteet, joita käytetään tai lisätään tuotteeseen “vara-osanimike”, jonka alle kerätään tuotteeseen liittyvät varaosat. Tällöin CAD-järjestelmässä ei tarvitse rakentaa kaiken kattavaa mallia, jos sillä ei ole toimituksen kanssa merkitystä. Tuoterakenteen eri nimikket voivat sisältää myös hyvin erilaisia tiedostolinkkejä: Päälayout voi olla tehty AutoCADissa, sähkösuunnittelu (rakenteineen)  AutoCAD Electricalissa, Ostokomponentin nimike voi sisältää valmistajan informaatiota PDF-muodossa. PDM-järjestelmän rakennetta voidaan hyödyntää yrityksen toiminnanohjausjärjestelmässä (ERP).

Muut tuotedatan käyttäjät

Yrityksessä voi olla myös paljon muita käyttäjiä, jotka hyötyvät suunnittelun tuottamasta datasta: Osto, valmistus, jälkimyynti jne. Vault mahdollistaa käytön myös Internetselaimen kautta, jolloin mallit, piirustukset ja tuoterakenteet avautuvat koko yrityksen arvoketjulle hyödynnettäväksi ja suunnittelulla vapautuu PDFien ja excelien tuottamisen sijaa aikaa… suunnitteluun.

Autodesk Vault helpottaa työtä ja säästää aikaa!

Haluatko tietää lisää Autodesk Vaultista. Ota yhteyttä.