Fläkt Woods valmistaa ilmastointipuhaltimia Turussa, ilmastointikanavia Turussa ja Kihniöllä ja ilmastoinnin päätelaitteita Akaassa. Fläkt Woods Oy kuuuluu yli 30 maassa toimivaan ja 2300 henkilöä työllistävään kansainväliseen Fläkt Woods Groupiin.

Tuotekehityksen haasteet:

Tiukassa markkinatilanteessa tuotteet on saatava yhä nopeammalla aikataululla markkinoille, riskeeraamatta tuotteiden laatua ja toimivuutta.

Tuotesuunnitteluprosessin muutosten tulokset:

  • Parametrisuus nopeuttaa sekä puhallinsarjan suunnittelussa että asiakaskohtaisissa räätälöinneissä.
  • Merkittäviä säästöjä suunnittelutyöhön käytetyssä ajassa.

“Inventorin avulla olemme pystyneet lyhentämään tuotekehitysprojektia ja laatu on parantunut. Näin olemme pystyneet nopeuttamaan tuotteen markkinoille tuloa.”

“Inventorista on ollut hyötyä 3D-mallin käytössä siipityökaluja hankittaessa, hitsausrobotin hitsauksessa sekä siiven geometrian laaduntarkastuksessa. Näin mallin tietoja on päästy hyödyntämään laajemmin.”

-Jyrki Lönnström, tuotekehitysinsinööri