Jokaisella valmistetulla tuotteella tai tuotetulla palvelulla on elinkaari. Siihen voi liittyä suunnittelua, ostoa, valmistusta, asennusta ja huoltoa.

Fusion Lifecycle tuo tuotteen elinkaarenhallinnan jokaisen yrityksen ulottuville

PLM myyttejä

Tuotteen elinkaaren hallinnasta (PLM) on tullut yksi toiminnan tehostamisen trendeistä ja markkinoille on tullut työkaluja, jotka murtavat myyttejä PLM:n haasteista: raskaista lähtökustannuksista liittyen käyttöönoton konsultointeihin ja itse tuoteratkaisun hintaan, kankeasta muokattavuudesta ja investoinnin takaisinmaksun (ROI) määrittämisen vaikeutena. Autodesk Fusion Lifecycle on pilvipohjainen ratkaisu, jota käytetään suoraan Internet-selaimen kautta. Se on kustannustehokas ja sisältämiensä ”Appsien” avulla pääset tuottamaan omat tuote-elinkaaresi nopeasti ja visuaalisesti.