ITAB Shop Concept suunnittelee, toteuttaa ja toimittaa myymäläkonsepteja ja -kalusteita erikois- ja päivittäistavarakaupan ketjuille, tavarataloille sekä teollisuudelle. ITAB Shop Concept on alan toiseksi suurin yritys Euroopassa. Yrityksen liikevaihto vuonna 2013 oli 3,574 miljoonaa Ruotsin kruunua ja se työllisti noin 2 300 henkeä.

Tuotekehityksen haasteet:

  • Myymäläsuunnittelun kärjessä pysyminen
  • 3D-suunnittelun nopeuden ja helppouden lisääminen
  • Turhien työvaiheiden karsiminen
  • Suunnitteluohjelmistojen yhteensopivuus toiminnanohjaus- järjestelmään.

Tuotesuunnitteluprosessin muutosten tulokset:

  • Konseptien suunnittelu on nopeutunut ja helpottunut
  • Kolmiulotteisuus tuo suunnitteluun voimakasta visuaalista tehoa
  • Työprosessi on saatu entistä yksinkertaisemmaksi ja jouhevammaksi
  • Toiminnanohjaus ja suunnittelu toimivat yhteen.

”Halusimme, että suunnitteluohjelmistot ovat suorassa yhteydessä uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. Näin saamme Inventorilla tehdyt laskelmat helposti tuotantoon. Turhia työvaiheita on saatu pois.”

-Vesa Palmèn, projektipäällikkö