Link-It-tuotteet edustavat suomalaista laatua CAD-keskeiseen tiedonsyöttämiseen ja julkaisuun. Useilla asiakkaillamme nämä tuotteet täydentävät toimittamaamme tehokasta suunnittelujärjestelmää. Link-It-tuotteet konfiguroidaan asiakaskohtaisesti täyttämään asiakkaan pienimmätkin tarpeet.

Manage Properties

Link-It™ Manage Properties asentuu kiinteäksi osaksi AutoCADia- tai -Inventoria mahdollistaen nimike- ja dokumenttiominaisuustiedon lisäämisen ja muokkaamisen yhden älykkään käyttöliittymän kautta. Ominaisuussyöttöön voidaan liittää pakotteita (kentässä on oltava tieto), alasvetovalikoita, toiminnallisia funktioita (esim. pääluokan valinta muuttaa dynaamisesti alaluokan valintamahdollisuuksia). Tietoa voidaan myös hakea muista tietojärjestelmistä. Käyttöliittymää on helppo muokata halutun kaltaiseksi makrokielen avulla.

Asiakkaamme ovat saaneet Manage Propertitin käytöllä mm. seuraavia etuja:

 • suunnittelutyön nopeutuminen ja yksinkertaistuminen,
 • suunnittelun malleissa on ominaisuustietoa jo suunnittelun aikaisessa vaiheessa,
 • tiedon syöttämisen standardointi ja automatisointi vähentää virheitä,
 • tarkistusrutiinit varmistavat, että tietoa on tarpeeksi esim. ERP-vientiä varten.

Manage BOM

Link-It™ Manage BOM  on laajennos Manage Properties -ohjelmistolle mahdollistaen osaluettelodatan hallitsemisen ja muokkaamisen tehokkaasti yhden käyttöliittymän kautta. Manage BOM on monipuolisesti muokattavissa eri tarpeisiin sisältäen myös mahdollisuuden osaluettelodatan tarkistamiseen ennen vientiä toiseen järjestelmään esimerkiksi ERPiin. Etenkin AutoCAD -käyttäjät ovat huomanneet huomattavia tehokkuusetuja piirustuksen osaluettelon standardoidussa hallinnassa.

Link-It™ Manage BOMia on käytössä useilla asiakkaillamme Inventor- ja AutoCAD-ympäristöissä.

Asiakkaamme ovat saaneet Manage BOMia käyttämällä mm. seuraavia etuja:

 • nopeuttaa ja standardoi suunnittelutyötä,
 • varmistaa osaluettelon sisältämän tiedon oikeellisuuden ennen ERP-vientiä,
 • parantaa datan jälijettävyyttä ja hyödyntämistä eri tietojärjestelmien välillä,
 • automatisoi aikaa vieviä ja virhealttiita rutiineja,
 • vähentää erillisen ohjeistuksen tarvetta, koska soveullus ohjaa käyttäjää standardoidusti tiedon syöttämisessä ja tarkistamisessa.

Publish Documents

Link-It™ Publish Documents on julkaisutyökalu Inventoriin ja AutoCADiin. SItä voidaan käyttää niin yksittäisen piirustuksen julkaisuun standardoidusti kuin esimerkiksi kokoonpanosta kerättävään piirustusluettelon piirustusten julkaisuun tulostimelle tai eri tiedostomuodoissa.

Asiakkaamme ovat löytäneet mm. seuraavia nopeuttavia etuja:

 • automatisoi piirustusten julkaisun niin tulostimelle kuin tiedostoiksi,
 • ei enää yksittäisiä tulostimen valintoja eri kokoisille arkeille,
 • tiedostoiksi julkaistavien dokumenttien nimeä voidaan muokata esim. lisätä revisiotunnus piirustusnumeron perään,
 • kokoonpanomalliin liittyvien alikokoonpanojen ja komponenttien piirustusten hakemisen ja julkaisun automatisointi,
 • piirustuksen osaluettelotiedon julkaisu muuta tietojärjestelmää esim. ERPIä varten.