Valopaa kehittää, valmistaa ja myy led-valaisimia, älykkäitä valaistusratkaisuja ja valaisinteknologiaa, jotka ovat energiatehokkaita, ympäristöä säästäviä, luotettavia ja pitkäkestoisia, ja joilla tuotetaan tarkoituksenmukaista ja miellyttävää valaistusta. Yhteistä näille kaikille on energiatehokkuus, kestävyys, helppo ylläpidettävyys ja hyvä valaistuksen hallinta.

Tuotekehityksen haasteet:

  • Tuotekehityksen pitäminen nopeana ja notkeana yrityksen kasvaessa nopeasti
  • Asiakasohjautuvat tuotteet vaativat myös projektikohtaisia muunnoksia
  • Tuotetiedon määrän kasvaessa nopeasti, miten hallita eri tuotteiden revisiointi
  • Fyysisten prototyyppien määrän minimointi

Tuotesuunnitteluprosessin muutosten tulokset:

  • Nykyinen suunnitteluratkaisu tukee sekä myynti- että tuotantoprosessia
  • CFD-virtaussimulaatiot ovat pienentäneet fyysisten prototyyppien lukumäärää
  • Vault-tiedonhallintajärjestelmä ohjaa tiettyyn suunnitteluprosessiin ja dokumentointimalleihin, jotka lisäävät laatua ja tehokkuutta”Vaultiin integroidut säännöt tuovat laadukkuutta, koska virheet vähenevät.”

-Ari Mattila, tuotekehitysjohtaja