Konfiguraatiot ja massaräätälöinti

Asiakasohjautuvissa tuotteissa perinteinen suunnittelu kohtaa usein haasteita”: tarjousmalleja ja piirustuksia joudutaan tekemään hätäisesti ja muutostenhallinta on vaativaa. Haasteita saadaan myös, kun tällainen asiakastarjous kääntyy tilaukseksi ja suunnittelun pitää mahdollisimman nopeasti tuottaa oston, valmistuksen ja jälkimarkkinoinnin tarvitsema data: mallit, piirustukset, osaluettelot, valmistuksen ohjelmat jne.

Massaräätälöinnissä on usein paneuduttu vain myynnin ja tuotannon tehostamiseen, unohtaen suunnittelun tärkeän osuuden kokonaisuudessa. Olemme keränneet alle useita esimerkkejä miten olemme auttaneet asiakkaidemme suunnittelua vastaavissa haasteissa.

Ota yhteyttä, niin sovitaan esimerkiksi puolen tunnin Teams/Zoom-palaveri, jossa voimme käydä lävitse haasteitanne ja voimme esitellä asiakasratkaisujamme, joita olemme toimittaneet vuosien varrella.

Tarjousmallikonfiguraattorit myynnin tukena

Asiakkaamme tarpeena oli luoda asiakaskohtaisia 3D-tuotelinjoja mahdollisimman nopeasti ja joustavasti. Heillä oli jo testattu manuaalinen toimintatapa, mutta se koettiin työlääksi ja virheherkäksi. Samoin tarjousvaiheen eri versioiden toteuttaminen ja niiden vertailu koettiin hankalaksi. Lähdimme yhdessä miettimään automatisoitua ratkaisua, jossa suunnittelijan ei tarvitsisi miettiä, mitä kopioitaisiin ja minne ja millä tarjouskohtaisilla tiedoilla puhumattakaan siitä, miten 3D-kokoonpanot liitettäisiin toisiinsa. Myös tarjousmallin muokkaus ja versiointi pitäisi tapahtua ilman ylimääräisiä klikkailuja.

Päädyimme pilkkomaan konfiguraattorin toiminnat erillisiksi ohjelmistokokonaisuuksiksi, moduuleiksi, jotta sitten tukivat toisiaan. Näin myös toiminnallisuuden määritys nopeutui, kun käsiteltiin pienempiä palasia kerrallaan. Ratkaisun alustana toimivat Autodesk Inventor CAD-ohjelma ja Autodesk Vault Professional tiedonhallintajärjestelmä. Ohjelmoimme ja toimitimme ohjelmistomoduulit molempiin alustaohjelmiin. Lisätietoja moduuleista löydät englanninkielisestä sivustostamme.

Internetselainpohjainen asiakkaasi käyttämä konfiguraattori antaa lisäarvoa tarjontaan

Tämän tyyppisiä konfiguraattoreita on Internet pullollaan. Esimerkkinä vaikkapa IKEA:n keittiökonfiguraattori, jossa käyttäjä voi rakentaa keittiönsä ja seurata hinnan muodostusta. IKEAn kaltaiset konfiguraattorit toimivat hyvin kuluttajatuotteiden myynnissä, mutta asiakkaillamme on tullut tarpeita tehdä B2B-konfiguraattoreita, joissa asiakas saa ”näköismallin” lisäksi esimerkiksi CAD-tasoisen piirustuksen tai 3D-mallin sisällytettäväksi omaan tuotemalliinsa.

Näihin tarpeisiin pystymme tarjoamaan ”alustaratkaisuja”, joissa Autodesk Inventor-malleissa jo olevia sääntöohjauksia voidaan hyödyntää myös Internet-konfiguraatioissa ja saada tuotettua esim. Step-malli asiakkaalle.

Internetpohjainen täysiverinen CPQ (konfiguroitu tuotetarjous) ja CTO (konfiguroitu tilaukseen)

Miten konfigurointi toimii osana laajempaa standardoitua tarjouksen luontijärjestelmää? Toimitamme Variantum Oy:n VariSuite-kokonaisuutta, joka tarjoaa ratkaisun asiakkuuksien, tarjouksien, konfiguroitavien tuoterakenteiden ja hinnoittelun hallintaan. MekSystems on täydentänyt ratkaisua lisäämällä graafisen käyttöliittymän, joilla Autodesk -malleja ja piirustuksia voidaan päivittää VariSuiten konfiguraatioparametrien pohjalta. Loppukäyttäjällä on myös mahdollisuus tallentaa konfiguraation lopputulos omaan CAD-järjestelmäänsä.

Tarjouksen muuttuessa tilaukseksi, voidaan tarjouksen parametreja käyttää hyväksi tuotantomallin ja piirustuksien tuotannossa, mahdollistaen liitynnät toiminnanohjausjärjestelmiin.

Tämä alusta on täysin muunneltavissa mitä erilaisimpiin tarpeisiin.

Projektisuunnittelukonfiguraattorit (ETO)

Projektisuunnittelussa olemme toteuttaneet ratkaisuja, joissa sekä CAD- että tiedonhallintajärjestelmän kanssa työskenneltäessä on automatisoitu useimmin käytettyjä toimintoja: projektin aloitus, position aloitus, position rakentaminen, piirustusten kopiointi/luonti, tuoterakenteiden luonti ja vienti esim. toiminnanohjausjärjestelmään.

Suunnitteluautomaatit

Suunnitteluautomaatit ovat yleisesti mieltäen ”black box” toimintoja, jossa ”tuoteresepti” saadaan jostain toisesta järjestelmästä ja sen pohjalta luodaan täydellinen CAD-malli piirustuksineen ja osaluetteloineen tai ainakin perusmalli, jota suunnittelu lähtee viimeistelemään (semiautomaatti). Tällaisissa ratkaisuissa pitää ottaa huomioon muun muassa uusien tiedostojen koodaus, mallien mittamuutokset, materiaalivaihdokset, miten alikokoonpanot liitetään toisiinsa ja missä järjestyksessä, miten osaluetteloita käsitellään ja hyödynnetään.