MekSystems-palvelut

Nykyajan alati muuttuvat tarpeet ovat antaneet kehittämisen aihetta suomalaiselle suunnittelulle ja valmistukselle. Valmistettavien tuotteiden pitää olla globaalisti kilpailukykyisiä niin hinnaltaan kuin laadultaankin. Samalla asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet yksilöllisemmiksi aiheuttaen vaatimuksia tuotteen ja sen versioiden elinkaaren hallinnassa. Pelkän suunnittelun sijaan pitääkin tutkia tuotteen vaikutuksia koko yrityksen bisnes-prosesseissa.

Tuotteen bisnes-prosessin kartoitus

Nykyajan alati muuttuvat tarpeet ovat antaneet kehittämisen aihetta suomalaiselle suunnittelulle ja valmistukselle. Valmistettavien tuotteiden pitää olla globaalisti kilpailukykyisiä niin hinnaltaan kuin laadultaankin. Samalla asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet yksilöllisemmiksi aiheuttaen vaatimuksia tuotteen ja sen versioiden elinkaaren hallinnassa. Pelkän suunnittelun sijaan pitääkin tutkia tuotteen vaikutuksia koko yrityksen bisnes-prosesseissa.

Suoritamme asiakkaillamme bisnes-prosessiarviointeja, johon kuuluu muun muassa:

 • tuotteeseen liittyvien prosessien läpikäynti ja kartoitus
 • tavoitteiden asettaminen
 • muutostarpeiden tunnistaminen
 • ratkaisut ja niiden vaikutus toimintaan.

Suunnitteluprosessien konsultointi

Useat asiakkaamme ovat luottaneet palveluihimme jo yli vuosikymmenen ajan. Yrityksen toiminnan muuttuessa olemme auttaneet mm. suunnitteluprosessin integroinnissa yrityksen alati muuttuvia prosesseja vastaaviksi. Peruskäyttöönoton sijaan välillemme on muodostunut jatkuva dialogi, jonka avulla tuotesuunnittelu on kokoajan yrityksen tarpeiden mukainen.

Cad-järjestelmän kehittäminen kustannustehokkaasti

Nykyajan globaalitoiminta vaikuttaa myös suunnitteluun ja myös sen on kehityttävä. Olemme auttaneet asiakkaitamme muunmuassa seuraavissa haasteissa:

 • 2D-suunnittelusta toiseen 2D-järjestelmään
 • 2D-suunnittelusta 3D-järjestelmään
 • 2D-suunnittelusta yhdistettyyn 2D&3D-suunnitteluun
 • 3D-suunnittelujärjestelmästä toiseen 3D-järjestelmään
 • tarvekartoitus, määritys, toimenpiteet, käyttöönotto, koulutus
 • vanhan suunnitteludatan hyväksikäyttö uudessa järjestelmässä.

Suunnitteludokumenttien- ja tuotetiedonhallinta

MekSystems on erikoistunut etenkin suunnittelukeskeiseen tiedonhallintaan ja olemme toteuttaneet lukuisia kustannustehokkaita tiedonhallintaprojekteja. Ratkaisuihimme sisältyvät myös eri järjestelmien linkittäminen keskenään, jolloin kertautuva tiedonsyöttäminen minimoidaan. Samoin olemme toteuttaneet erityyppisiä julkaisumoottoreita CAD-dokumentaation julkaisuun eri formaatteihin halutuille osapuolille. Ota yhteyttä myyntiimme, niin keskustellaan lisää suunnittelukeskeisestä tiedonhallinnasta.

Dokumenttienhallintaa (DM) vai tuotedatanhallintaa (PDM)?

Usein puhuttaessa PDM-järjestelmästä painoalue on kuitenkin vahvasti suunnitteludokumentaation hallinnassa. Etenkin siirryttäessä 3D-suunnittelujärjestelmään, CAD-mallin rakenne alkaa usein automaattisesti muistuttaa tuotteen rakennetta. Autodeskin Vault-tuoteperhe on jaettu kahteen tuotteeseen: Vault Workgroupiin ja Vault Professionaliin. Workgroup pitää sisällään dokumenttien elinkaaren hallinnan revisioineen ja lukituksineen, Vault Professionalin ominaisuudet pitävät näiden lisäksi sisällään replikoinnin, BOM-datan hallinnan (PDM) ja suunnittelumuutoshallinnan (ECO).

Tuotteen elinkaarenhallinta (PLM)

Jokaisella valmistetulla tuotteella tai tuotetulla palvelulla on elinkaari. Siihen voi liittyä suunnittelua, ostoa, valmistusta, asennusta ja huoltoa.

PLM myyttejä

Tuotteen elinkaaren hallinnasta (PLM) on tullut yksi toiminnan tehostamisen trendeistä ja markkinoille on tullut työkaluja, jotka murtavat myyttejä PLM:n haasteista: raskaista lähtökustannuksista liittyen käyttöönoton konsultointeihin ja itse tuoteratkaisun hintaan, kankeasta muokattavuudesta ja investoinnin takaisinmaksun (ROI) määrittämisen vaikeutena.

Autodesk Fusion Lifecycle 360 on pilvipohjainen ratkaisu, jota käytetään suoraan Internet-selaimen kautta. Se on kustannustehokas ja sisältämiensä ”Appsien” avulla pääset tuottamaan omat tuote-elinkaaresi nopeasti ja visuaalisesti.

MekSystems auttaa PLM-tarpeidesi määrittämisessä, niiden toteuttamisessa ja jatkokehittämisessä.

Liittymärajapinnat eri tietolähteisiin

Nykyajan tehokas suunnittelu hakee ja tuottaa tietoa myös ympäröiville järjestelmille. Vahvuuksiamme ovat:

 • CAD-järjestelmän ja tuotannonohjausjärjestelmän (ERP)- ja materiaaliohjausjärjestelmän (MRP) väliset tiedonsiirrot
 • Tuotetiedonhallinnan ja MRP/ERP-järjestelmän väliset tiedonsiirrot
 • Piirustusten ja niihin liittyvän tiedon julkaisu yrityksen geneerisiin tiedonhallintajärjestelmiin

Modulaariset tuotteet ja suunnittelurutiinien automatisointi

 • hyödyntämään CAD-järjestelmää tuoteperheajattelussa
 • automatisoimaan suunnittelurutiineja
 • tuottamaan tuotekonfiguraattoreita: tarvekartoitus, määritys, toimenpiteet, käyttöönotto, koulutus

MekSystems ohjelmistot ja ohjelmistokehitys

Yhdessä sisaryrityksemme CodeSystems Finland Oy:n kanssa olemme tuottaneet ratkaisuja yli kahdelle tuhannelle yritykselle ympäri maailman. Codesystems tarjoaa mahdollisimman standardeja ratkaisuja sekä Autodesk Inventor- että Autodesk Vault-käyttäjille. Näihin ratkaisuihin voit tutustua helpommin Autodesk Apps Storen kautta. MekSystems taas keskittyy menestyksekkääseen asiakaskohtaiseen konsultointiin, koulutukseen ja asiakaskohtaisiin lisäohjelmistoihin.

Tutustu asiakkaillemme tekemiin ratkaisuihin.

Tukipalvelut

MekSystemsin arvoja ovat asiakkaamme menestyminen ja asiakaslähtöinen lähestyminen haasteisiin. Nämä edellyttävät korkeatasoista tukipalvelua asiakaskunnallemme.

Räätälöimme tukipalvelumme asiakaskohtaisesti vastaten tarkasti asiakaskohtaisiin tarpeisiin, on sitten kyseessä ohjemiston käskyt tai prosessikonsultointi yrityksen uuden tuotteen suunnittelemiseksi mahdollisimman nopeasti ja joustavasti.

Tarvittaessa tukisopimukseen liittyvät aikataulun mukaiset etäpalaverit, joita pystymme tuottamaan esimerkiksi Microsoft Teamsin tai GotoMeetingin välityksellä.

Ota rohkeasti yhteyttä, tukipalvelun vuosittainen kustannus voi jäädä yllättävän alhaiseksi.

Tuotekonfiguraatiot

Kuluttajien vaatiessa yhä enemmän vaihtoehtoja on myös tuotevalmistajien mietittävä uusia tapoja tehdä muuttuvia tuotteita. Erilaiset tuotekonfiguraattorit ovat usein palvelemassa tätä tarkoitusta. Myös yleinen kaupankäynti on muuttumassa yhä enemmän sähköiseksi, jolloin asiakas haluaa valita juuri hänenlaisensa tuotteen suoraan Internetin kautta ja mahdollisesti myös ostaa sähköisesti.

Digitaalinen prototyyppi suunnitteluautomatisoinnissa

Mittaohjautuvaa CAD-mallia on luontevaa hyödyntää tuotekonfiguraation pohjana. Mittamuutosten seuraukset nähdään automaattisesti CAD-mallissa ja niihin liittyvissä piirustuksissa. Nykytrendinä oleva asiakasräätälöinnin tarve pakottaa suomalaisen valmistavan teollisuuden tehostamaan tuotetarjontaansa yhä erilaisempiin tarpeisiin. Hyvin usein myös asiakas itse haluaa tehdä konfiguraationsa esimerkiksi Internetin kautta ja pyytää tarjousta suoraan toimittajalta.

Meksystems: konsultoiva ratkaisutoimittaja

Tuoteratkaisumme pohjautuvat sekä Autodesk Inventorin iLogic-moduliin että järeämpään Autodesk Inventor ETO-järjestelmään, joka mahdollistaa mm. Internetin yli käytettävät suunnittelukonfiguraattorit. Tulevaisuuden alustana Internet -pohjaisille konfiguraattoreille toimii Autodesk Forge.

Olemme auttaneet asiakkaitamme ei pelkästään konfiguraatioiden teknisessä toteuttamisessa vaan myös konfiguraation määrittämisen laajemmassa prosessissa mm:

 • Mitä dataa tarvitaan asiakkaalle?
 • Mistä projektin ROI-mitataan?
 • Kyselyt asiakasrajapintaan
 • Kenelle konfiguraatio on tarkoitettu?
 • Mitä business-etuja tavoitellaan?
 • Miten hyvin konfiguraattori kannattaa integroida yrityksen muihin tietolähteisiin?
 • Mitä dataa tarvitaan ostoon/tuotantoon?

Eri konfiguraatiotapoja

Excel-pohjaiset konfiguraattorit

Excel on monessa yrityksessä se ensimmäinen työkalu, jonne konfiguraattori on rakennettu. Hyvin usein sitä käytetään kevyeen vaihtoehtovalintaan ja kokonaisuuden hinnoitteluun. Excel-konfiguraattori nopeuttaa myyntihenkilöiden tarjousten tekoaikaa ja lopputuloksena saadaan asiakkaalle jopa valmis tarjousdokumentti. Excel- konfiguraattori on usein irrallaan yrityksen muista tietolähteistä, CRM- ja ERP-järjestelmistä, ja konfiguraation lopputulos, myytävä/ toimitettava tuoterakenne joudutaan syöttämään käsin järjestelmään. Excel-konfiguraattorin kehitys-ja ylläpitokustannukset ovat näennäisesti alhaiset, koska ne pääosin kehitetään yrityksen sisällä oman työn ohessa. Excel-konfiguraattoriin ei yleensä liitetä graafista tietoa eli piirustuksia ja työstögeometrioita.

Erp-pohjaiset konfiguraattorit

Useimmat toiminnanohjausjärjestelmät tarjoavat mahdollisuuden tuotekonfiguraatioihin. Nämä konfiguraattorit ovat tiiviisti kytkettynä yrityksen toimintaan ja tarjoavat linkityksen sekä asiakkuuden- että toimitushallintaan. Konfiguraatiot voivat olla hyvinkin monimutkaisia ja paljon vaihtoehtoja tarjoavia. Tällainen konfiguraattori on hyvin tehokas silloin, kun yrityksen toiminta nojaa vahvasti asiakkaille tarjottaviin konfiguraatio-pohjaisiin tuotteisiin ja asiakkaalle ei tarvitse generoida piirustuksia tai 3D-malleja konfiguroitavasta kokonaisuudesta. ERP-konfiguraattorin aloitus ja ylläpitokustannukset voivat kasvaa korkeiksi, koska em. työt joudutaan teettämään usein ERP-toimittajalla.

Kuluttajan käyttämät (internet)konfiguraattorit

Kuluttajan tekemät konfiguraatiot ovat selkeästi murrosvaiheessa. Aikaisemmin tuotetoimittajan sivuilta pystyi lataamaan erillisen asennettavan ohjelmiston, jolla konfiguraation pystyi tekemään. Heikkoina puolina olivat etenkin hinnoittelun päivittäminen, erilaiset käyttöjärjestelmät ja yleensäkin erillisten ohjelmistojen asennus käyttäjän työasemaan.

Kuluttajien tekemien konfiguraatioiden tekeminen on siirtynyt vime vuosina vahvasti Internetin yli käytettäväksi. Samoin konfiguraatioiden reaaliaikainen graafinen esitys on parantunut ja etenkin kuluttajapuolella konfiguraation tekijä pystyy hahmottamaan tuotteen niin selkeästi, että uskaltaa tehdä ostopäätöksen virtuaalimallin pohjalta. Esimerkkinä tästä ovat IKEAn konfiguraattorit mm. hyllyjärjestelmien suunnitteluun.

Loppukäyttäjän ohjaamat tekniset konfiguraattorit

Tekninissä konfiguraattoreissa on tapahtunut samanlainen muutos kuin kuluttajapuolella: konfiguraatioiden tekeminen on siirtynyt Internetiin. Toisin kuin kuluttajapuolella, käyttäjän asiantuntemus on parempi ja konfiguraatiota voidaan tehdä ”luettelomaisten” vaihtoehtojen pohjalta eikä reaaliaikainen päivittyvä malli ole niin tärkeä. Usein suunnittelija tarvitsee konfiguraatiosta 2D-piirustusten (päämittakuvat) lisäksi 3D-mallin, jonka sijoittaa osaksi omaa suunnitelmaansa, esimerkkinä esim. kulmavaihteen valinta toimittajan konfiguraattorin kautta ja lopputuotemallin sijoittaminen osaksi omaa tuotetta. Näissäkin konfiguraattoreissa on reaaliaikainen päivitettävyys nostanut päätään viime vuosina, tosin pienemmissä tuotteissa.

Suunnittelijan ohjaamat tekniset konfiguraattorit

Suunnittelijan ohjaamat tekniset konfiguraattorit käyttävät usein pohjanaan yrityksen CAD-järjestelmää, joka generoi tarvittavat mallit, piirustukset ja valmistusgeometriat sääntöjen pohjalta. Konfiguraatioiden pohjana voidaan käyttää joko. ns. master-mallia, joka sisältää kaikki mahdolliset vaihtoehdot, jota sitten karsitaan valittujen sääntöjen pohjalta. Toinen mahdollisuus on rakentaa konfiguraatio tyhjästä, jolloin kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja ei ole tarvinnut rakentaa etukäteen valmiiksi.

Tällaisissä konfiguraattoreissa on yleensä kaksi lähestysmistapaa: ensimmäinen on ns. black-box- ajattelu, jossa annetaan konfiguraation lähtotiedot ja käynnistetään konfiguraation generointi tietojen pohjalta. Lopputuloksena saadaan malli ja piirustukset. Jälkikäteenmuokattavuus on usein tämän tavan heikkoja puolia ts. konfiguraatio aloitetaan aina alusta uudelleen. Toinen tapa on reaaliaikainen yhteys CAD-järjestelmän ja konfiguraattorin välillä, jolloin tehdyt valinnat näkyvät hetu suunnittelijalle ja myös muokattavuus on paljon parempi.

Suunnittelurutiinien automatisointi

Suunnittelurutiinien automatisoinnissa tarkoitetaan tässä tapauksessa CAD-suunnittelun rutiinien vähentämistä asiakasohjautuvien tuotteiden suunnittelussa. Esimerkiksi ”linjamaisen” tuotteen leveys voi olla sama tuotteen kaikissa moduleissa. Tätä leveyttä voidaan muuttaa CAD-malleihin liitetyillä säännöillä nopeasti ts. muutos, mikä aikaisemmin tehtiin ”käsin”, voidaan automatisoida. Tämä antaa suunnittelijalle enemmän aikaa keskittyä varsinaiseen suunnitteluun aikaisemman ”stretchailun” sijaan. Kun rutiinit hoitavat säännöt on ajettu tuotteelle, voidaan jatkaa suunnittelua normaalisti konfiguraation kärsimättä. Väitämme, että jokaisessa toimitettavassa tuotteessa on osa-alueita, joita voidaan ohjata säännöillä.

CAD-koulutus

MekSystems-koulutus on muutakin kuin ohjelmistokäskyjen opettelua. Asiakkaamme toimivat useilla eri toimialoilla, jolloin ohjelmistoja käytetään hyvinkin eri tavoilla, jotta saavutetaan mahdollisimman korkea suunnittelutehokkuus. Pyrimme tarjoamaan myös aikataulun mukaisilla kursseillamme kullekin osallistujalle esimerkkejä hänen omalle suunnittelualalleen.

MekSystems on erikoistunut etenkin räätälöityjen, asiakaskohtaisten koulutusten järjestämiseen. Usein koulutukset ovat osa yrityksen kokonaissuunnitteluprosessin konsultointia, keskittyen juuri asiakasyrityksen toimintaan yhdessä tiedonhallinnan kanssa.

Järjestämme myös toimialakohtaisia koulutuksia esimerkiksi:

 • ohutlevysuunnitteluun
 • profiilirakenteiden suunnitteluun
 • erilaisiin suunnittelutekniikoihin, esim. Top-Down
 • putkistojen suunnitteluun
 • lujuuslaskentaan

Voimme järjestää koulutukset koulutustilassamme, asiakkaan tiloissa ja etenkin vuodesta 2020 alkaen tehokkaina etäkoulutuksina, jolloin koulutettavat asiat pystytään pilkkomaan tarvittaessa pienempiin osiin.

Ota rohkeasti yhteyttä koulutustarpeissasi. Kauttamme saat maan asiantuntevinta osaamista.

Tuotteiden modulointi

Enemmän valmista vähemmällä

Asiakaskohtaisten tuotteiden suunnittelu ja valmistus ottaa joskus koville. Se kuormittaa suunnittelua ja se aiheuttaa tuotannossa monenlaista hämminkiä. Kaiken lisäksi kustannukset eivät tahdo pysyä aisoissa. Eikä aikataulut.

Tuotteiden modulointi saattaa olla ratkaisu näihin ongelmiin. Siinä tuote jaetaan enemmän tai vähemmän vakioihin rakenneosiin, moduleihin, joista voidaan nopeasti koota kuhunkin asiakastarpeeseen sopiva tuote. Koska modulit itsessään ovat valmiiksi mietittyjä kokonaisuuksia, niihin liittyvät kaikki sarjatuotannon edut. Ja koska lopputuote kootaan näistä moduleista, voidaan vaihtelevatkin asiakastarpeet tyydyttää yksilöllisesti.

Modulaarisista tuoterakenteista on merkittävää hyötyä, vaikka tuotteita ei muunneltaisikaan asiakaskohtaisesti.

Ylläolevasssa kuvassa on kaksi kuvitteellista saman sarjan tuotetta, Green 140 ja Green 100. Kuhunkin laitteeseen tarvitaan 15 tai 16 erilaista osaa eli nimikettä. Yhteensä näihin kahteen laitteeseen tarvitaan 29 nimikettä.

Ylläolevassa kuvassa on vastaavat tuotteet, Red 140 ja Red 100. Kuhunkin laitteeseen tarvitaan yhtä paljon nimikkeitä kuin Green-sarjan tuotteisiin. Mutta yhteensä näihin kahteen laitteeseen tarvitaankin vain 16 nimikettä.

Miten on mahdollista, että vastaavat tuotteet voidaan valmistaa puolet pienemmällä nimikemäärällä?

Vastaus on moduloinnissa. Red-sarjan tuotteiden rakenteet ovat moduloituja. Samoista moduleista voidaan helposti koota vielä lisää tuotevariaatioita.

Alla olevassa taulukossa vielä lisää tuotesarjojen ominaisuuksia.

 Tuotesarja Green  Tuotesarja Red
 Rakenneperiaate  Tehdään raaka-aineista ja asiakaskohtaiset versiot suunnitellaan työpiirustuksineen  Tuotteet kootaan etukäteen suunnitelluista moduleista. Asiakaskohtaiset versiot kootaan moduleista.
 Nimikkeitä per tuote 16 ja 15  12 ja 15
 Nimikkeitä koko tuotesarjassa  29  16
 Tuotteiden yhteispaino  172  102
 Tuotannon läpimenoaika per tuote  4 tuntia  30 minuuttia
 Tyypillinen toimitusaika  1 viikko  1 päivä

Me autamme moduloimaan

Me olemme kymmenien vuosien kokemuksella auttaneet asiakkaitamme kehittämään parempia ja edullisempia tuotteita. Anna meidän auttaa sinuakin ottamaan ratkaisevat askeleet parempaan kannattavuuteen ja lisääntyvään myyntiin.

Tuotemodulointiprosessien kehittämisessä toimimme yhteistyössä pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Pivota Ky:n kanssa.

Tutustu Modulplan-palveluun