Project Description

Kuva Niemen tehtaat Oy: Tuotantopäällikkö Atso Pullinen (vas.), tuotepäällikkö Tiina Murtonen, toimitusjohtaja Panu Niemi ja suunnittelija Mikko Naskali (oik.).

Tuotesuunnittelun ja tuotannon integraatiot

”Ohjelmistopäivitys ei ole ostos vaan projekti”
-Panu Niemi

Meksystems pääsi viime vuoden puolella toteuttamaan Niemen tehtaiden tuotesuunnittelun ja tuotannon integraatiota jossa otettiin käyttöön Autodesk Inventor, Vault Professional ja WoodWork for Inventor-ohjelmistot. Toimitusjohtaja Panu Niemi ja tuotepäällikkö Tiina Murtonen kertovat miksi päivitykselle oli tarvetta.

”Kalusteteollisuus on murroksessa, koska tuotteiden elinkaaret ovat lyhentyneet ja tuotekohtaiset menekit tippuneet merkittävästi. Ennen tuotesuunnittelun kustannuksilla ei ollut niin suurta merkitystä, mutta nykyisessä markkinatilanteessa tuotesuunnittelun kustannukset muodostavat merkittävät osan tuotteen kokonaiskustannuksesta. Siksi halusimme lähteä tehostamaan myös tuotesuunnittelua ja tuotannon ohjausta. Nykyään suunnittelun on oltava nopeaa ja muutokset tuotesuunnitelmissa pitää viedä myös tuotantoon nopeasti. Asiakkaalla on kiire ja se näkyy myös hinnoittelulaskennassa. Tarjous pitää pystyä antamaan nopealla aikataululla. Projekti on vaatinut meiltä uudenlaista ajattelua koko yritystoiminnassa. Ohjelmistopäivitys on antanut meille hyvät eväät katsoa omaa toimintaa kokonaan uudesta näkökulmasta. Olemme standardoineet projektin aikana paljon muutakin yrityksen toimintaa.” sanoo Panu Niemi.

Tiina Murtonen on ollut projektissa mukana teknisen puolen asiantuntijana. ”Vanha suunnitteluohjelma oli jäykkä ja tilalle kaivattiin ohjelmaa, jolla muunneltavat huonekalut ovat helposti suunniteltavissa ja muokattavissa. Autodesk Inventor säästää suunnittelijoiden aikaa, kun esim. yhden mitan muutos muokkaa kerralla muutoksen kaikkiin osiin. Suunnitteluprosessi kokonaisuutena nopeutuu ja helpottuu WoodWork ohjelman myötä. Tulevaisuudessa haluamme syöttää suunnitellut tuoterakenteet suoraan ERP:iin ja kokonaisuutena projekti on valmis, kun tuotepiirustukset viedään samalla ohjelmalla suunnittelusta tuotantoon asti.”

Niemen tehtaat on vuonna 1898 perustettu perheyritys joka on suomalaisista huonekaluvalmistajista vanhin sekä yksi suurimpia. Niemi kalustaa kodit, toimistot, päiväkodit sekä seniori- ja hoivakodit. Yritystoimintaa johtaa jo neljäs yrittäjäpolvi. Yrityksen pitkä historia antaa nykyisille toimijoille vahvan pohjan vastata jatkuvasti muuttuvan maailman haasteisiin ja kehittää toimintaa tarpeiden mukaan.

Niemen Tehtaat Oy:n kotisivut

Ota yhteyttä jos haluat kuulla lisää tuotesuunnittelun ja tuotannon integraatioista tai puualan suunnitteluohjelma WoodWork for Inventorista.