Woodwork for Inventor

Teetko kalustesuunnittelua ja mahdollisesti siihen liittyvää valmistusta?

Woodwork for Inventor laajentaa Autodesk Inventor-3D-suunnitteluohjelmiston tehokkaaksi kalustesuunnitteluohjelmistoksi, työskentelet sitten pelkkien levymateriaalien tai sitten monimuotoisten ja -materiaalisten kokonaisuuksien parissa. MekSystemsin henkilökunta on toiminut konsulttina ja järjestelmätoimittajana suomalaisessa kalusteteollisuudessa yli kahden vuosikymmenen ajan.

Woodwork levyrakennesuunnittelussa

Tee tehokasta levyrakennesuunnittelua murehtimatta työvaroista, reunanauhojen vaikutuksesta levyn kokoon tai myös reunanauhojen mallintamisesta, että saisit 3D-mallin osaluettelon oikein. Woodwork ottaa huomioon myös, jos yksittäinen 3D-malli pitää sisällään esim. MDF-rungon, viilun ylätasossa ja reunanauhat kaikissa levyn kyljissä. Saat osaluetteloon oikein sekä aihiomitat, valmiin levyn mitat, viilu- ja  reunanauhamenekin. Woodworkin mukana tulevaa kattavaa materiaalikirjastoa voit jalostaa omiin tarpeisiisi visuaalisesti ja nopeasti.

Monimateriaalisuunnittelu

Levyrakenteiden lisäksi voit lisätä kalustekokonaisuuteesi mitä tahansa komponentteja, halliten niitä Woodworkin materiaalihallintakäyttöliittymästä. Koska alustaohjelmana on Autodesk Inventor, voit hyödyntää suoraan komponenttivalmistajien kirjastot ja vältyt näin uudelleen mallintamiselta.

Monimuotoiset kalusteet

Autodesk Inventorin perusominaisuuksia hyödyntäen luonnostelet ja mallinnat ulkomuodon nopeasti monimutkaisellekin tuotteelle. Kun muoto alkaa lähestyä haluttua lopputulosta, voit Woodworkin ominaisuuksilla täydentää, miten tuote valmistetaan, millä materiaaleilla ja miten se kootaan.

Helojen ja liitososien lisääminen ja automaattisten työstöjen tekeminen

Woodwork pitää sisällään kattavan kirjaston kalusteteollisuuden heloja ja kiinnitystarvikkeita. Nämä mallit pitävät sisällään myös työstöt: voit lisätä esim. saranan haluamaasi kohtaan kokoonpanossa ja sitten tehdä tarvittavat poraukset komponentteihin yhdellä käskyllä. Tämä ominaisuus nopeuttaa kalustesuunnittelun viimeistelyä todella paljon.

iBox:  älykkäät kirjastokokonaisuudet

Esimerkiksi laatikostojen lisääminen kaapistoon on yksinkertaista ja nopeaa: laatikoston mitat päivittyvät automaattisesti kaapiston koon mukaan. Voit luoda valmiiksi kokonaisen kaapin kaikkine detaljeineen, tallentaa iBox-kirjastoon, josta sitten ”vedät” halutun kokoisia kaappeja asiakkaalle tehtävään suunnitelmaan.

Osaluetteloinnit (BOM) ja raportit

Vaikka Autodesk Inventor malli olisi vain yksi tiedosto, voi siinä kuitenkin olla useita eri Woodwork-materiaaleja: Levy, viilu, reunanauhat. Woodwork-BOM erottelee nämä omille riveilleen, jolloin saat kattavan luettelon valmistukseen, aihio- ja katkaisumittoineen.

Woodwork-BOMin voit liittää osaksi piirustuksen osaluetteloa. Siitä voi myös generoida useammalaisia Excel-taulukoita. Näiden ulkoasua ja tietoa voit muokata itse. Jos käytössäsi on Autodesk Vault PDM-järjestelmä, voit tuottaa sinne tuoterakenteen ja liittää nimikkeeseen liittyvät mallit ja piirustukset.

Woodwork-Bomissa voit myös linkittää yrityksesti nimikekoodit valmistettaville komponenteilla ilman, että joudut perustamaan samat nimikkeet etukäteen Woodworkin materiaalitietokantaan. Tämä nopeuttaa myös esimerkiksi materiaalin vaihtoa kalusteelle: Koivusta pähkinäksi yhdellä klikkauksella…

Piirustusten automaattigenerointi

Voit generoida suunnittelemastasi kokonaisuudesta piirustukset yhdellä ja samalla käskyllä. Piirustuskuvantoihin tulee automaattisesti mitoitus, reikätaulukot, reunanauhat, syysuuntasymbolit, aihion ja valmiin kappaleen mitat. Muutosten tullessa piirustukset voidaan myös päivittää yhdellä käskyllä.

Woodwork for Inventor with CAM

Tarvitessasi voit jatkaa Woodworkin ominaisuuksia CAM-modulilla, jonka konekirjasto pitää sisällään suosituimmat kalusteteollisuuden koneet. Etuna suunnittelujärjestelmässä tehdyssä CAM-ohjelmoinnissa on se, että kun komponentista tehdään eri kokoinen kopio, seuraavat kaikki annetut CAM-piirteet mukana: ainoastaan radat pitää generoida uusiksi. Tämä nopeuttaa samankaltaisten mutta räätälöityjen kalusteiden valmistusta.