Artikkeli on lyhennelmä Lapin yliopistossa 22.11.2023 pidettävästä ”Konseptista tuotteeksi digitaalisessa maailmassa” -luennosta osana Tuotemuotoiluprosessi -kurssia.

Konseptisuunnittelu ja muotoilu ovat tärkeässä osassa etenkin tuotteen kehityksen alkuvaiheessa: Hyvin nopeasti datankeruuvaiheen jälkeen tuote alkaa saada sekä toiminnallisia että ulkomuodollisia ehdotuksia vastamaan löydettyjä tarpeita. Konseptoinnin jälkeen siirrytään tekniseen suunnitteluun ja lopulta valmiiseen tuotteeseen. Prosessin haasteena on usein ”datahäviöt” vaihdettaessa kehitysvaiheesta toiseen: Aikaisempaa materiaalia ei pystytä hyödyntämään seuraavassa vaiheessa ja työkustannukset kasvavat voimakkaasti.

Digitaalinen tuoteprosessi tuotteen kehityksen nopeuttajana

Digitaalisessa tuotekehitysprosessissa pyritään paitsi hyödyntämään aiemmin tallennettua digitaalista tietoa myös helpottamaan ”myöhäisten muutosten” käsittelyä, joka voi vaatia teknisen suunnittelun tai muotoilun osallistumista tuotteen viimeistelyyn. Tavoitteena on luoda täydellinen ”digitaalinen kaksonen”, jota voidaan hyödyntää simuloinneissa, CAM-geometrioissa valmistuksessa sekä tuotannonohjausjärjestelmän rakenteissa.

Esimerkki kuluttajatuotesuunnittelusta digitaalisessa ympäristössä

Digitaalinen mallinnus alkaa jo konseptivaiheessa, josta luodaan prototyyppi varmistaen tuotteen toimivuus ja ulkonäkö. Konseptimalli siirretään suoraan teknisen suunnittelun pohjaksi, missä määritellään käytettävät materiaalit ja liitostavat. Liitosten soveltuvuus varmistetaan lujuussimuloinneilla. Lopullisia teknisiä malleja käytetään valmistusgeometrioiden ja valmistuspiirustusten luomiseen. Mahdolliset myöhäiset muutokset tekniseen malliin päivittyvät automaattisesti CAM-geometrioihin ja piirustuksiin. Suunnittelun CAD-rakenne integroidaan suoraan toiminnanohjausjärjestelmään. Yhteisessä digitaalisessa mallissa toimiminen mahdollistaa nopeat muutokset tulevaisuudessa. Lopullinen ’digitaalinen kaksonen’ ylittää perinteisen 3D-CAD-mallin rajat.

Maailma muuttuu nopeasti. Meksystems on valmistavan teollisuuden tuotesuunnittelun kumppani, joka auttaa PK-yrityksiä pysymään muutoksessa mukana. Yritys on kehittänyt etäkonsultointi,
-koulutusta ja -ohjauspalveluja jo yli 10 vuotta. Yhteistyö sujuu siis jouheasti onpa yrityksesi missä päin maailmaa tahansa. Meksystems on osa tuotesuunnittelun ekosysteemiä, joka pystyy palvelumaan asiakkaan kaikkia tarpeita.