Mitä on tekninen myynti?

Tekninen myynti viittaa myyntityöhön, joka keskittyy teknisesti monimutkaisten tuotteiden tai palveluiden myymiseen. Tämän tyyppinen myynti vaatii syvällistä ymmärrystä myytävistä tuotteista tai palveluista, niiden toiminnasta, sovelluksista ja siitä, miten ne voivat ratkaista asiakkaiden ongelmia tai parantaa heidän toimintaansa. Teknisen myynnin ammattilaiset työskentelevät usein aloilla, kuten tietotekniikka, insinööritieteet, teollisuuslaitteet ja bioteknologia.

Teknisen myynnin haasteita

Teknisen myynnin haasteet liittyvät usein tuotteiden tai palveluiden monimutkaisuuteen, asiakkaiden ainutlaatuisten tarpeiden ymmärtämiseen ja nopeasti muuttuviin markkinoihin. Tässä on joitakin keskeisiä haasteita, joita teknisen myynnin ammattilaiset kohtaavat:

 1. Tuotteen tai palvelun monimutkaisuus
  Teknisesti monimutkaisten tuotteiden tai palveluiden myynti vaatii syvällistä asiantuntemusta. Myyjän on ymmärrettävä paitsi tuotteen tekniset yksityiskohdat, myös sen sovellukset eri toimialoilla. Tämä vaatii jatkuvaa oppimista ja pysymistä ajan tasalla uusista teknologioista ja tuotekehityksestä.

 2. Asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
  Jokainen asiakas on ainutlaatuinen, ja teknisen myynnin ammattilaisten on pystyttävä tunnistamaan ja ymmärtämään kunkin asiakkaan erityistarpeet. Tämä voi olla haastavaa, kun asiakkaat itse eivät ehkä täysin ymmärrä, mitä he tarvitsevat tai miten tietty teknologia voi ratkaista heidän ongelmansa.
 3. Räätälöityjen ratkaisujen kehittäminen
  Monimutkaisten tuotteiden tai palveluiden myynti usein edellyttää räätälöityjä ratkaisuja. Tämä tarkoittaa, että myyjän on kyettävä mukauttamaan tuotteita tai palveluita vastaamaan tarkasti asiakkaiden tarpeita, mikä voi olla aikaa vievää ja vaatia tiivistä yhteistyötä tuotekehityksen kanssa.
 4. Teknologian nopea kehitys
  Teknologia kehittyy jatkuvasti, mikä tarkoittaa, että myytävät tuotteet ja palvelut voivat nopeasti vanhentua. Teknisen myynnin ammattilaisten on pysyttävä ajan tasalla uusista innovaatioista ja kehityksestä, jotta he voivat tarjota asiakkailleen parhaita ja ajankohtaisimpia ratkaisuja.
 5. Pitkät myyntisyklit
  Teknisten tuotteiden tai palveluiden myyntisyklit voivat olla pitkiä, erityisesti B2B-myyntiympäristössä. Myyntiprosessi vaatii usein monia tapaamisia, esityksiä ja neuvotteluja ennen kaupan solmimista. Tämä voi olla haasteellista myyjille, jotka tarvitsevat kärsivällisyyttä ja taitoa pitää yllä asiakkaan kiinnostusta pitkän prosessin aikana.
 6. Kilpailu
  Teknisillä markkinoilla kilpailu voi olla kovaa, kun useat yritykset tarjoavat samankaltaisia tuotteita tai palveluita. Erottautuminen kilpailijoista vaatii vahvaa brändiä, erinomaista asiakaspalvelua ja kykyä osoittaa tuotteen tai palvelun ainutlaatuinen arvo potentiaalisille asiakkaille.
 7. Hintapaineet

  Asiakkaat ovat yhä tietoisempia vaihtoehdoistaan ja voivat painostaa hintoja alaspäin. Teknisen myynnin ammattilaisten on kyettävä perustelemaan tuotteidensa tai palveluidensa arvo ja erottamaan ne kilpailijoista, jotta he voivat välttää kilpailemisen pelkästään hinnalla.

Näiden haasteiden voittaminen vaatii teknisen myynnin ammattilaisilta paitsi syvällistä tuotetuntemusta, myös vahvoja ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja, kykyä sopeutua nopeasti muuttuvaan ympäristöön ja luovuutta ratkaisujen kehittämisessä.

Ratkaisuja teknisen myynnin kehittämiseen

Teknisen myynnin kehittäminen vaatii monipuolisia strategioita ja työkaluja, jotka vastaavat sekä myyntiprosessin että asiakaskokemuksen haasteisiin. Tehokkaat ratkaisut yhdistävät CRM-järjestelmät, tiedon analysoinnin, tuotetiedon hallinnan, e-oppimisen, asiakaspalvelun työkalut, myynti- ja markkinointiautomaation sekä innovatiiviset teknologiat, kuten AR/VR ja tuotekonfiguraattorit.

 1. CRM-järjestelmät keskittyvät asiakastietojen hallintaan ja myyntimahdollisuuksien seurantaan, tarjoten yksilöllisiä asiakasprofiileja.
 2. Tiedon analysointi työkaluilla voidaan tunnistaa myyntitrendejä ja optimoida strategioita.
 3. Tuotetiedon hallinta (PIM) järjestelmät varmistavat tuotetietojen tarkkuuden ja ajantasaisuuden.
 4. E-oppiminen tarjoaa myyntitiimeille resursseja teknisen osaamisen ja myyntitaitojen kehittämiseen.
 5. Asiakaspalvelun ja tukityökalut parantavat asiakaskokemusta ja integroituvat CRM-järjestelmiin
 6. Myynti- ja markkinointiautomaatio auttaa personoimaan viestintää ja tehostamaan toistuvia tehtäviä.
 7. AR/VR-teknologiat ja tuotekonfiguraattorit tarjoavat uusia tapoja tuotteiden esittelyyn ja räätälöintiin, parantaen asiakkaan ymmärrystä ja kiinnostusta.

Miten MekSystems voi auttaa teknisen myynnin kehittämisessä?

MekSystems on suomalainen valmistavan teollisuuden suunnittelun ja tiedonhallinnan ammattilainen yli 25 vuoden kokemuksella. Menestyvä tekninen myynti nojaa usein ”hyvin hoidettuun” tuotesuunnitteluympäristöön, jonka dataa saadaan nopeasti ja tehokkaasti myös vaativaan myyntityöhön. Kauttamme saa myös ratkaisuita teknisen myynnin hallintaan lähtien asiakasrekisteristä, teknisten tarjouksien standardoinnista ja asiakaskohtaisten tarjousten nopeasta ja sääntöpohjaisesta laadinnasta rakenteineen ja hinnoitteluineen. Muun muassa edellisien takia teknistä myyntiä pystytään hallitsemaan ja mittaamaan entistä nopeammin ja tehokkaammin. Tehokkaalla ratkaisulla pystytään myös lyhentämään teknisen myynnin oppimiskäyrää henkilöstön vaihtuessa.

Yllä olevasta linkistä pääset artikkeliin, jossa on lyhyt läpikäynti asiakaskohtaisten tuotekonfiguraatioiden tekemiseen. Tällaisia ”ohjattuja” konfiguraatioita voivat toteuttaa niin oma tekninen myynti kuin haluttaessa asiakkaat itse.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää yrityksenne teknisestä myynnistä ja miten sitä voisi kehittää.