Kuusi mielenmallia – miten tuotesuunnittelu on muuttunut kymmenessä vuodessa

MekSystems Oy saavutti ensimmäisen vuosikymmenen rajapyykin marraskuussa 2019. Tuotesuunnittelu eri teollisuuden aloilla on muuttunut tuona aikana valtavasti. Alla on esitelty kuusi mielenmallia jotka ovat muuttuneet yrityksen olemassa olon aikana.

1. ” Ei tarvi auttaa”

Vuosituhannen alussa kehitettiin yrityksen suunnittelua, ostettiin työkalut (suunnitteluohjelmat) ja peruskoulutus niiden käyttöön. Uskottiin, että oma työryhmä on paras suunnitteluprosessien kehittäjä, tuntien parhaiten yrityksen tuottamat tuotteet. Tämä on suurelta osin muuttunut: Yhä useammin halutaan jakaa MekSystemsille, mitä yritys tekee ja miten, mitä nähdään pullonkauloiksi, miten tuotteet ja niiden tuottamistapa on muutoksessa jne. Tällainen läpikäynti tarjoaa yritykselle hyvän merkkipaalun, näin olemme toimineet tähän asti, miten haluamme toimia jatkossa. Tämän jälkeen lähdemme yhdessä kehittämään yrityksen prosesseja ja vasta sen jälkeen miettimään miten tavoitteet saavutetaan konkreettisella tavalla. Tämä toimintamalli on tehnyt MekSystemsistä pitkäaikaisen luotetun kumppanin asiakkaillemme.

2. ”Ei me tarvita PDMmää, meillä on jo ERPpi”

Tämäkin on jäämässä unholaan, kun yrityksissä on huomattu, että ERP palvelee parhaiten tuotannon ja oston tarpeita. Kun ERP-käyttöönoton jälkeen huomattiin, että tuotteen (suunnittelun) elinkaarta muutoshallintoineen oli usein mahdotonta toteuttaa toiminnanohjauksen päässä, siirryttiin toimittamaamme ratkaisuun hyödyntämään suunnittelukeskeistä tiedonhallintaa, joka sitten syöttää järkevästi informaatiota yrityksen muille osapuolille, myös sinne ERP:hen. Usein asiakkaidemme suunnittelijoilla saattoi olla kokemusta perinteisistä tuotetiedonhallintajärjestelmistä, joissa suunnitteludatalla on ”orjan” osa. Tällöin lievennämme PDM-pelkoa käytännön esimerkkien kautta, miten suunnittelua lähellä oleva PDM-järjestelmä toimii.

3. ”Lujuuslaskenta on vain eksperttejä varten”

Viime vuosituhannella oli vielä hyvin yleistä, että lujuuslaskentaa suorittivat vain siihen koulutetut asiantuntijat usein vaikeasti käytettävillä työkaluillaan. 3D-CADin yleistyessä huomattiin selkeä mahdollisuus ottaa lujuuslaskenta myös jokapäiväisen suunnittelun kaveriksi luomaan reunaehtoja suunnittelulle. Tällöin lopulliseen lujuuslaskentaan tuleva kokonaisuus on huomattavasti valmiimpi ja tuote saadaan nopeammin valmiiksi, kun lujuuslaskennalla varmistetaan tuotteen toimivuutta jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

4. ”Ei 3d-tulostus tule valtaamaan alaa”

Jo nyt olemme saaneet konkreettisia esimerkkejä siitä, että 3D-tulostetut komponentit voivat olla halvempia kuin perinteisillä tavoilla tuotetut. 3D-tulostuksen myötä myös suunnittelu tulee kokemaan mullistuksen: Kaikki ovat jo varmaan törmänneet käsitteisiin topologiaoptimoidut osat ja generatiivinen suunnittelu, jolloin komponenttien suunnittelu tapahtuu esim. lujuuslaskennan ehdoin ja pilvessä olevä keinoäly voi generoida lukemattomia vaihtoehtoja, jotka täyttävät käyttäjän tarpeet. Lopputulokset ovat usein hyvin ”orgaanisen” muotoisia vailla perinteisen valmistuksen rajoitteita.

5. ”Me tehdään vain projektikohtaista, uniikkia suunnittelua”

Tämäkin lausahdus on muuttunut menneen vuosituhannen mutinaksi. Vaikka yritys tekee projektikohtaisia toteutuksia, on jo bisnesmielessä kannattavaa pyrkiä tekemään ”toistettavia” ratkaisuja, niin suunnittelussa kuin valmistuksessakin.

Tällöin tehokas tiedonhallintaratkaisu toimii yrityksen toiminnan selkärankana ja tietopankkina, josta löydetään helposti jo toteutetut projektit ja kopioidaan ne järkevästi uudelle projektille.

6. ”Ei meidän tuotteet ole konfiguroitavia”

Tähän toteamukseen törmää edelleenkin valmistavassa teollisuudessa. Ehkä se johtuu siitä, että konfiguraattoriksi mielletään Internetissä käytettävät ”laude-generaattorit” tai autovalmistajien ”suunnittele autosi” – applikaatiot.

Hyvin usein tuotteista kuitenkin löytyy kohtia, joita voitaisiin ohjata erilaisilla säännöillä. Esimerkkeinä valmistettavan linjaston leveys tai voimansiirron kätisyys, jotka vaikuttavat koko tuotteeseen eri alikokoonpanossa aina komponenttitasolle saakka.

Meksystems lähtee toiselle vuosikymmenelle

Jatkamme edelleen suomalaisen tuotesuunnittelun konsultointia, auttaen yrityksiä menestymään yhä nopeammassa globaalissa kilpailussa tarjoten sekä ajanmukaista, tulevaisuuteen suuntautuvaa konsultointia ja koulutusta että tarjoamalla asiakkaidemme tarvitsemia työkaluja ja ohjelmointiratkaisuja. Erityisvahvuutemme on tuotesuunnittelualan pitkä kokemus joka auttaa meitä näkemään jokaisen projektin yksityiskohdat. Pystymme Autodesk ohjelman päälle suunniteltavilla ratkaisuilla auttamaan asiakasta tuotetiedonhallinnassa, joka helpottaa sekä yrityksen myynnin että tuotannon työkuormaa.

Palveluissa pyrimme lisäämään nopeaa etäkonsultointia, jolloin ”seisokkiaika” suunnittelussa saadaan minimoitua. Etäkonsultoinnissa pystytään myös kattamaan asiakastarpeet vaikka yrityksellä olisi toimintaa useilla paikkakunnilla tai useissa maissa.

MekSystems Oy on keskittynyt suomalaisen valmistavan teollisuuden suunnittelun ja tiedonhallinnan kehittämiseen etenkin PK-sektorilla. Toimittamamme ratkaisut perustuvat muun muassa Autodesk -ohjelmistoihin ja RangeVision -3D-skannereihin. Etäkonsultoinneissa ja -koulutuksissa käytämme Microsoftin Teams- ja GoToMeeting- ohjelmia. Olemme etäkouluttaneet kerralla jopa yli 50 hengen ryhmiä.

”Tavoitteemme on toimittaa vuonna 2025 kaikki ohjelmistoratkaisut, -konsultoinnit ja -koulutukset etänä.”