3D-skannaus tukee tuotekehitystä ja laadunvarmistusta mm. seuraavin tavoin:

Käänteinen suunnittelu eli reverse engineering

Jos olemassa olevasta komponentista ei ole voimassa olevaa 3D-CAD-mallia, niin 3D-skannaus antaa mahdollisuuden kaapata oikean kappaleen geometrian ja hyödyntää sitä teknisen suunnittelun pohjana tai muokata saatua mallia eteenpäin. Tällöin on tärkeää, että malli on tarpeeksi tarkka, jopa 0,018 mm tarkkuudet ovat mahdollisia RANGEVISION -skannereillamme.

Prototyypin vertailu 3d-cad-malliin

Etenkin monimuotoista kappaletta on hankala mitata perinteisesti mittaamalla ja verrata tuloksia CAD-mallin vastaaviin kohtiin. Skannattaessa prototyyppi 3D-skannerilla voidaan sitä verrata helposti CAD-malliin monin eri työkaluin. Markkinoiden helppokäyttöisin työkalu skannausten ja CAD-mallien vertailuun on GEOMAGIC CONTROL X.

Laadunvarmistuksen loikkaaminen digitaaliselle tasolle

Miten laadunvarmistus on toteutettu yrityksessänne? Miten esim. komponenttien valmistuksessa käytettävien työkalujen kulumista tarkkaillaan ja missä muodossa tulokset tallennetaan yrityksen järjestelmiin? 3D-skannaus ja analysointiohjelmistot antavat monipuoliset mahdollisuudet mitata, verrata ja tallentaa digitaalisesti niin varsinaisten kappaleiden kuin niiden valmistukseen käytettyjen työkalujen muodonmuutoksia tuotteen valmistuselinkaaren aikana. Markkinoiden helppokäyttöisin työkalu skannausten ja CAD-mallien vertailuun on GEOMAGIC CONTROL X.