Tuntuuko sinusta, että yrityksenne tapa kehittää tuotteita on peräisin 80-luvulta tai taaempaa? Parhaatkaan työkalut eivät auta, jos tuotekehityksen prosesseja ei kehitetä.

Tuotekehityksen erilliset blokit

Tuotteen kehittäminen lähtee usein, tai ainakin pitäisi, asiakkaan tarpeista. Mitä asiakas haluaa, on tärkein kysymys, jota myynti miettii alituisesti. Kun asiakkaan tarpeet saadaan muunnettua tulevan tuotteen ominaisuuksiksi, voidaan aloittaa tuotekehitys. Usein aloitetaan konseptisuunnittelulla, jolla annetaan tuotteelle reunaehdot, niin muodolliset kuin toiminnallisetkin. Tästä sitten muotoilu ja tekninen suunnittelu jatkaa tahoillaan. Tuotteen jalostuessa otetaan mukaan myös osto ja valmistus. Myynti ja markkinointikin haluaisi jo jotakin myytävää tai ainakin kuva- ja ominaisuusmateriaalia tulevasta hittituotteesta. Tuttua, eikö vain? Haasteeksi muodostuvat oheisen kuvan mukaiset rajamuurit, jotka eriöivät kunkin osaston vastuun (ja vapauden). Nykyajan kiivastahtisemmaksi muuttunut tuotekehitys ei kuitenkaan anna mahdollisuuksia saada tuotetta valmiiksi aikataulussa, ainakaan siirtämättä ylimääräisiä resursseja kehitykseen.

Riko tuotekehityksen raja-aidat!

Nykyaikainen tuotekehitysprosessi ei enää etene selkein vaihein peräkkäisessä järjestyksessä, vaan eri osapuolet ottavat osaa tuotteen kehittämiseen kokonaisvaltaisesti. Avainsanoina joustavassa tuotekehityksessä on avoimuus, yhdessä tekeminen ja kunkin osapuolen tuotosten hyödyntäminen maksimaalisesti. Me MekSystemsissä olemme kehittäneet suunnittelun prosesseja jo yli vuosikymmenen ajan ja olemme huomanneet informaation välittämisen tarpeen lisääntyneen eri osapuolien välillä. Ota yhteyttä niin keskustellaan, miten voisimme auttaa prosessienne kehittämisessä, sopivien työkalujen valinnassa ja muutosten käyttöönotossa.