Vuosi 2023

Vuonna 2023 suomalainen valmistava teollisuus kohtasi useita haasteita, mutta myös merkittäviä saavutuksia. Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma, joka alkoi vuonna 2020 ja päättyi vuoden 2023 lopussa, keskittyi suomalaisen valmistavan teollisuuden kestävään uudistamiseen ja vahvistamiseen. Osallistuvien pk-yritysten kokonaisvienti kasvoi 47 %, saavuttaen noin 26,7 miljardia euroa, ja osallistujien työllistämien ihmisten määrä kasvoi 8 %​​.

Haasteet 2023

Valmistavan teollisuuden tuotanto kuitenkin laski marraskuussa 2023 verrattuna edellisvuoteen, ja uusien tilausten määrä väheni lähes yhdeksän prosenttia. Työpäivin korjattu teollisuustuotanto laski 1,2 % lokakuusta marraskuuhun ja 3,1 % verrattuna edelliseen vuoteen. Tämä oli ensimmäinen kerta heinäkuun 2020 jälkeen, kun kaikki pääteollisuudenalat kokivat tilausten laskun samana kuukautena​​.

Mahdollisuudet 2024

Vuodelle 2024 suomalaisen valmistavan teollisuuden suunnittelun olisi keskityttävä useille avainalueille:

  1. Jatkuvan kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden edistäminen on olennaista. Tämä sisältää vihreiden arvojen kehittämisen erottuvana tekijänä ja merkittävänä kilpailuetuna.
  2. Uusien teknologioiden ja innovaatioiden, kuten esimerkiksi mikroelektroniikan ja fotoniiikan, hyödyntäminen tarjoaa uusia sovellusmahdollisuuksia ja voi edistää teollisuuden kasvua.
  3. Yritysten tulisi keskittyä kriisinkestävyyden vahvistamiseen ja uusien markkinoiden sekä asiakasryhmien tunnistamiseen, erityisesti keskittyen vientiin Keski-Euroopassa​​​​.

Tässä kontekstissa on tärkeää pitää mielessä, että kestävyyden ja ympäristöystävällisyyden korostaminen ei ole pelkästään kustannuskysymys, vaan se voi olla myös kasvun lähde ja kilpailuetu. Lisäksi teollisuuden tulee sopeutua nopeasti muuttuviin globaaleihin olosuhteisiin, kuten raaka-aineiden saatavuuden ja toimitusketjujen haasteisiin.

Myös valmistavan teollisuuden suunnittelun on vastattava muuttuvaan ympäristöön: uudet valmistus- ja toimintatavat sekä uudet teknologiat globaalissa ympäristössä vaativat myös suunnittelun ja tuotteisiin liittyvän tiedonhallinnan tehostamista.

Maailma muuttuu nopeasti. Meksystems on valmistavan teollisuuden tuotesuunnittelun kumppani, joka auttaa PK-yrityksiä pysymään muutoksessa mukana. Yritys on kehittänyt etäkonsultointi,
-koulutusta ja -ohjauspalveluja jo yli 10 vuotta. Yhteistyö sujuu siis jouheasti onpa yrityksesi missä päin maailmaa tahansa. Meksystems on osa tuotesuunnittelun ekosysteemiä, joka pystyy palvelumaan asiakkaan kaikkia tarpeita.