Autodesk Vault on asiakkaidemme yleisin dokumenttien ja tuotetiedon hallintaratkaisu. Lähes kaikissa käyttötapauksissa Vault on räätälöity vastaamaan asiakkaan suunnitteluprosessia, mikä on merkittävästi parantanut tuotesuunnittelun tehokkuutta. Ota yhteyttä kontaktilomakkeen kautta tai vaikkapa WhatsAppilla,

Vaultin käyttöönotossa helpoin vaihe on asennus

Olemme huomanneet, että joissakin yrityksissä Vault on asennettu ja otettu käyttöön oletusasetuksilla. Tässä tapauksessa on valitettavasti saattanut syntyä pettymyksen tunnetta, sillä sen sijaan, että odotettua tehokkuutta olisi saatu aikaan, onkin saattanut tulla ylimääräistä työtä perussuunnittelun lisäksi.

Kun olemme esitelleet asiakastapauksiamme, olemme onnistuneesti korostaneet määrityksen tärkeyttä onnistuneessa tiedonhallintaprojektissa. Määrityksellä tarkoitamme yrityksen suunnitteluprosessin perinpohjaista kartoitusta, jossa yhdessä mietitään, mitä tehdään ja miten halutaan toimia tulevaisuudessa. Tässä vaiheessa otetaan yleensä mukaan myös muut sidosryhmät, kuten osto, myynti, markkinointi, valmistus, varaosat ja muut vastaavat osastot. Tällä tavoin voimme tunnistaa tarpeet liitoskohdissa ja hyödyntää suunnitteluprosessissa tulevaa tietoa optimaalisesti.

Vaultin konfigurointi

Määrityksen jälkeen aloitetaan Vaultin konfigurointi, joka sisältää eri komponenttien elinkaarien kulkureitit, hakumenetelmät, nimiketiedon liittämiset, kopioinnin ja uusien komponenttien sekä nimikkeiden tunnusten määrittämisen. Lisäksi tarkennetaan, milloin PDF-tiedostot generoidaan piirustuksista, kuinka julkaisut ajoitetaan ja miten muutokset revisioidaan. On myös tärkeää määrittää, kuka ja mitkä ryhmät saavat pääsyn tietojen katseluun ja muokkaamiseen eri vaiheissa.

Jos tämä kuulostaa monimutkaiselta, on suositeltavaa kääntyä tehokkaan yhteistyökumppanin puoleen, joka voi auttaa luomaan vankkaa järjestelmäpohjaa. Tässä vaiheessa voidaan myös tarkentaa alkuperäistä määritystä, sillä usein uusia ideoita ja mahdollisuuksia alkaa ilmetä, kun järjestelmän käyttöönottoa suunnitellaan konkreettisesti.

Vaultin automatisointi

Usein, kun Vault on saatu toimimaan halutulla tavalla, huomataan, että joitakin toimintoja voitaisiin automatisoida. Tämä voi sisältää projektikopiointia, elinkaaren muutosten hallintaa, projektin aloitusrutiineja, erilaisia tulostustoimintoja, kuten DXF-datan generointia osista. Vaultin tuoterakennetta voidaan hyödyntää myös yrityksen muissa toiminnoissa, joten on järkevää automatisoida tiedonsiirto toiseen järjestelmään manuaalisen uudelleensyötön sijaan.

Maailma muuttuu nopeasti. Meksystems on valmistavan teollisuuden tuotesuunnittelun kumppani, joka auttaa PK-yrityksiä pysymään muutoksessa mukana. Yritys on kehittänyt etäkonsultointi,
-koulutusta ja -ohjauspalveluja jo yli 10 vuotta. Yhteistyö sujuu siis jouheasti onpa yrityksesi missä päin maailmaa tahansa. Meksystems on osa tuotesuunnittelun ekosysteemiä, joka pystyy palvelumaan asiakkaan kaikkia tarpeita.